— Janina Andersson

Ehdotus hallitukselle kauppojen sunnuntaiaukioloista

Mielessäni on ollut viime aikoina kysymys, että kumpi on suurempi yhteiskunnallinen ongelma: se, ettei kaupankäynti toimi täydellä teholla joka päivä vai se, ettei perheillä ole yhteistä aikaa?

Hallitusohjelmassa on kirjaus, että kauppojen nykyistä aukiolosääntelyä selkeytetään. Nykyinen tilanne on sekava ja sekä työnantaja- että työntekijäpuolella kaivataan pysyvää ratkaisua.

Valmisteluvastuu on ministeri Tarja Cronbergilla, ja nyt on aika alkaa etsiä sitä ratkaisua. Teen tässä hallitukselle oman julkisen ehdotukseni, johon mielelläni toivon kommentteja ja parannusehdotuksia kaikilta asiasta kiinnostuneilta.

Yksinyrittäjän lapsena tiedän, miten tärkeitä perheiden yhteiset sunnuntaivapaat ovat yhteisöllisyydelle. Myös myyjillä ja pienyrittäjillä on perheet. Siksi haluaisin mieluummin vähentää sunnuntaiaukioloja kuin lisätä niitä. Selkeä ratkaisu olisi kieltää sunnuntaiaukiolot kokonaan taas, mutta tämä tuskin on realistista. Pikemminkin monilla tuntuu olevan paineita vapauttaa sunnuntaiaukiolot kokonaan.

Siksi ehdotan, että otamme mallia Tanskasta, jossa pääperiaatteena on, että kaupat saavat olla auki joka kuun ensimmäinen sunnuntai. Tiedän omasta kokemuksesta, että tällainen on helppo muistaa, sillä Turun seudun vihreillä oli vuosikaudet kuukausikokous joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Nykyään kauppojen aukiolosääntely perustuu Suomessa kaupan kokoon tai sijaintiin. Sunnuntaiaukiolot ovat vapaita alle 400 m2:n kaupoille ja haja-asutusalueiden kaupoille. Ydinkeskustan ja asuinalueiden kauppoihin on lyhyt matka, joka usein taitetaan jalan, pyörällä ja julkisilla kulkuvälineillä. Suuryksiköihin on pidempi matka, joka taitetaan melkein 90-prosenttisesti autolla. Melkein viidennes suomalaisista elää autottomassa taloudessa. Kauppojen saavutettavuus on siten myös tasa-arvokysymys.

Myynnin kannalta pienmyymälöille tärkeimpiä ovat viikonloput, kun taas suurille kaupoille tärkeimpiä ovat joulunalus ja juhlapyhät. Tämän takia voisin liittää ehdotukseeni, että joulunaluksen sunnuntaiaukioloja voitaisiin jatkaa nykyiseen tapaan. Sen sijaan kesäkuukausien sunnuntaiaukiolojen sijaan kannattaisin kuukauden ensimmäisten sunnuntaiden aukioloja. Pienten lähikauppojen ja maaseudun kauppojen tukemiseksi voisi niiden antaa jatkaa nykyistä järjestelyä. Yksi iso ongelma monelle pienelle kauppiaalle on myös kauppakeskusten pakollinen aukiolo. Tähän on vähintään saatava ratkaisu ennen mahdollista aukioloaikojen vapauttamista.

Jos sunnuntaiaukiolot vapautetaan kaikille kaupoille, parantaa se automarkettien kilpailukykyä, mikä lyhyellä aikavälillä kasvattaa kauppamatkojen pituuksia ja lisää autoilun osuutta kauppamatkoilla. Pitkällä aikavälillä tämä muutos keskittäisi kauppaa ja tappaisi pieniä lähikauppoja, mikä edelleen lisäisi kauppamatkojen pituuksia ja autoilua. Ympäristön kannalta hyvän aukiolosääntelyn tulisi turvata lähikauppojen kilpailuedellytyksiä ja hillitä yhdyskuntarakenteen ulkopuolella sijaitsevien kauppojen suosion kasvua.

Ensisilmäyksellä päätös kauppojen sunnuntaiaukioloista voi tuntua vähäpätöiseltä. Mutta tässä on pohjimmiltaan kysymys siitä, millaista yhteiskuntaa me haluamme tai emme halua. Sunnuntaiden muuttuminen normaaliksi työpäiväksi ei kosketa ainoastaan myyjiä ja pienyrittäjiä. Lastentarhojen olisi tietenkin myös oltava auki koko viikko, jotta etenkin yksinhuoltajaäidit ja -isät pääsevät töihin. Sen jälkeen saatettaisiinkin jo alkaa pohtia, että esimerkiksi postit, pankit, kunnalliset palvelut ym. eivät ole tarpeeksi kustannustehokkaita, kun ne seisovat yhden päivän viikossa.

Tässä ollaan tosiasiassa pyrkimässä sinänsä viisipäiväiseen viikkoon, mutta sillä tavalla, että se on kiertävä ja almanakasta poistuu viikottainen pyhäpäivä kokonaan.  Tämä johtaisi siihen, ettei perheille välttämättä enää löydy yhteistä aikaa ollenkaan.

Kaikkein raskainta tämä olisi pienyrittäjille, joilla useimmiten ei ole varaa palkata ketään sunnuntaisin. Jos isoille tavarataloille annetaan oikeus pitää kaikki sunnuntait auki, ovat pienyrittäjät vaarassa polttaa itsensä loppuun. Sillä pienille kaupoille tämä ei ole vapaus vaan pakko, jos suuretkin liikkeet ovat auki. Jos ainoastaan pienet kaupat voivat olla auki, on niillä aito valinnanvapaus.

"Enemmän aikaa - vähemmän roinaa."

Jaa sivu: