— Janina Andersson

Glad bilfri dag åt dig!

Jag hoppas att du inte har använt privatbil idag. Om du redan gjort det, så läs ändå gärna den här texten, och ta dig en liten funderare idag då vi firar den bilfria dagen.

Äntligen vill nästan alla vara med och stoppa klimatförändringen, men tyvärr syns det allt för långsamt i vår trafikpolitik.

Före vår nuvarande regering startade hade staten satsat mindre på att köpa och förbättra kollektivtrafiktjänsterna än man gjort på tjugo år. Anslagen hade reducerats till en så låg nivå att hela kollektivtrafiknätet var hotad att raseras.

Privatbilismen ökade i rasande fart. Det här var en följd av förändringarna av bilbeskattningen samtidigt som staten inte satsat på att stöda kollektivtrafiken.

Nu har den här hemska trenden till all lycka litet vänt p.g.a. att regeringen vågat höja bensin- och dieselskatten och satsat klart mera på järnvägsnätet än dess föregångare.

Staten har nu äntligen följt i nästan alla andra EU-länders fotspår, och börjat ekonomiskt stöda också de stora städernas kollektivtrafik. Tack vare det här stödet har bussresandet i t. ex. Åbo för en gångs skull blivit billigare och inte dyrare som så många gånger förut.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD, som på finska heter YTV står enligt min uppfattning för den bästa utvecklingen av kollektivtrafiken i Finland. Vi skulle behöva liknande samarbetssystem också i andra stadsområden.

Åbo med omnejd är ett ypperligt exempel på hur kranskommunerna inte satsar på kollektivtrafiken och privatbilismen bara ökar. Det behövs både vilja och pengar för att få den här typens områden att verkligen fungera så att privatbilismen minskar.

Om vi vill göra stora kliv framåt borde staten stöda utbyggandet av snabbspårvägar i Åbo och Tammerfors. I Helsingfors borde man ta i bruk likadana rusningstullar som i Stockholm.

Vägtrafiken står för en knapp femtedel av våra koldioxidutsläpp som till två tredjedelar består av utsläpp från privatbilismen. Det har visat sig särskilt svårt att reducera koldioxidutsläppen från trafiken eftersom den ökade bilismen i samhället slukar det som den tekniska utvecklingen sparar in. Nu finns det en politisk vilja att ändra på bilbeskattningen så att det blir billigare att köpa en miljövänligare bil än en bensinslukare. Den här vägen är rätt och vi bör ta flera steg i denna riktning.

För att trafikutsläppen ska kunna reduceras är det absolut nödvändigt med god samhällsplanering och mer biobränsle å ena sidan och större satsningar på kollektivtrafik, inte minst spårtrafik å den andra.

Tågtrafiken är den mest energieffektiva trafikformen, den förbrukar bara en fjärdedel av den energimängd som går åt till samma transportarbete med personbil.

Så länge jag kann minnas har investeringar varit klart mera inriktade på vägnätet än på tågbanor. Nu har den här trenden äntligen brutits och nuvarande regering satsar minst lika mycket pengar på tågbanorna som på vägnätet. En rad viktiga banprojekt låter ändå fortfarande vänta på sig, som Ringbanan via Helsingfors-Vanda flygplats, Elsa-banan mellan Helsingfors och Åbo och Urpo-banan som ska knyta samman städerna längs västkusten. En effektiv banhållning kräver tillräcklig och förutsebar finansiering. Bara då kan man höja servicenivån, säkra en konkurrenskraftig järnvägstrafik och garantera och t.o.m. öka marknadsandelarna.

Förutom att trafikpolitiken starkt påverkar klimatförändringen så påverkar den förstås också övergödningen av Östersjön. En ökning av kollektivtrafiken i proportion till personbilstrafiken är dessutom det bästa sättet att förbättra trafiksäkerheten. Mängden långtradare på våra vägar borde minimeras med hjälp av t ex vägtullar. Om vi riktigt vill komma åt finländarnas hälsa, så borde cyklande och promenerande göras mera lockande...

Jaa sivu: