— Janina Andersson

Antaisitko vakuutuksen ydinvoimalalle?

Eduskunta hyväksyi jo vuonna 2005 uuden ydinvastuulain, joka nostaa merkittävästi ydinvoimaloiden vastuuta mahdollisessa ydinvoimaonnettomuudessa. Uusi lainsäädäntö perustui kansainväliseen sopimukseen, jonka myös Suomi oli allekirjoittanut. Viidennestä ydinvoimalasta päätettäessä tällä uudella vahinkovastuulailla oli keskeinen rooli, ja ydinvoimateollisuus viittaa uuteen lakiin mielellään ydinvoimalan vastuusta puhuttaessa. Uutta lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan vieläkään saatettu voimaan, vaikka viidennen ydinvoimalankin oli alun perin tarkoitus tulla käyttöön jo viime vuonna.

Pari vuotta sitten tein kirjallisen kysymyksen siitä, miksi lakimuutosta ei ole saatettu voimaan ja milloin se tulee voimaan. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) vastauksen mukaan lakimuutosta ei oltu voitu saattaa voimaan, koska vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan sopimukseen kuuluvien maiden ydinvoimaloita sopimuksen edellyttämällä laajuudella. Vakuutusyhtiöt eivät halua myöntää ydinvoimaloille vakuutusta terrorismitapauksista, ympäristövahingoista eikä tapauksista, joissa terveyshaitat ilmestyvät 10-30 vuoden kuluttua onnettomuudesta, näistä tyypillinen esimerkki ovat syöpätapaukset.

Ministerin vastauksen mukaan "ilmeistä on, että ainoa mahdollisuus täyttää em. aukot vakuutuksessa ja siten tyydyttää uuden pöytäkirjan ja uuden ydinvastuulain määräykset, on hankkia valtion takaus". Eli jos vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan ydinvoimaloita, siirtyy vakuutusvastuu Suomen valtiolle eli käytännössä suomalaisille.

Viime viikolla kysyin asiasta uudelleen Pekkariselta suullisella kyselytunnilla. Hän vastasi, että viime kädessä onnettomuustilanteissa vastuun kantaa aina Suomen valtio ja kansalaiset, vaikka laki vihdoin saataisiinkin voimaan. Pekkarinen myös kehotti pitämään tämän mielessä keskusteltaessa siitä, että ydinsähköä valmistettaisiin yli Suomen oman tarpeen. Jos valmistaisimme ydinsähköä myös vientiin, niin jäisi meidän kannettavaksemme vastuu ydinjätteestä ja ydinvoimaan liittyvät riskit. Vakuutusyhtiöt ovat riskianalyysin ammattilaisia. Minusta on huolestuttavaa, että meidän pitäisi vakuuttaa kohteita, joita vakuutusyhtiöt eivät suostu vakuuttamaan.

 

Jaa sivu: