— Jarkko Minkovitsch

Enemmän turvaa, vähemmän byrokratiaa - yrittäjille turvaa tulotakuulla

Työttömyyden vähentämiseksi ja työllisyysasteen kasvattamiseksi on välttämätöntä poistaa työnteon esteet ja tehdä työstä aina kannattavaa, myös yrittäjän kohdalla. Pelko jäämisestä ilman työttömyysturvaa ei saa estää yrittäjääkään tarttumaan uuteen työtilaisuuteen. Siksi on välttämätöntä, että korjaamme yrittäjien sosiaaliturvan epäkohdat välittömästi.

Suuri enemmistö uusista työpaikoista syntyy nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näissä yrityksissä on valtava kasvun mahdollisuus, joka nyt jää puutteellisen työttömyys- ja eläketurvan takia toteutumatta. Yrittäjänä toimimisen edellytykset on laitettava kuntoon.

Yksinyrittämiseen liittyviä epäkohtia ovat matala tulotaso ja heikko sosiaaliturva. Lähes joka toinen päätoiminen yksinyrittäjä saa yritystoiminnastaan alle 2000 euron kuukausitulot.

Yrittäjäksi ryhtyminen on myös usein sosiaaliturvariski. Moni valitsee mieluummin työttömyyden kuin yrittäjänä toimimisen, sillä yrittäjäksi leimautuminen voi olla este työttömyysturvan saamiselle. Pitkittynyt työttömyys puolestaan johtaa osaamisen hapertumiseen ja verkostojen harvenemiseen.

Vihreä eduskuntaryhmä esittää yrittäjän sosiaaliturvan parantamiseksi tulotakuuta, joka korvaisi nykyisen starttirahan. Tulotakuu takaisi toimintansa aloittavalle yrittäjälle perusturvan ja madaltaisi yrittäjäksi lähtemisen kynnystä. Tulotakuuta haettaisiin samalla tavalla kuin yrittäjän starttirahaa nykyisin ja se myönnettäisiin yrittäjälle TE-hallinnon päätöksellä aina vuodeksi kerrallaan. TE-keskus tutkisi yrittämisen edellytykset ja myöntäisi yrittäjälle tulotakuun harkinnan perusteella. Tulotakuu loisi yrittäjälle turvaverkon, joka helpottaisi yrittämisen edellytyksiä ja synnyttäisi uusia työpaikkoja.

Starttirahaan verrattuna tulotakuuta voisi heti hakea puolet pidemmälle ajalle eli vuodeksi. Sille voisi myös aina hakea jatkoa riippumatta siitä, onko rahaa myönnetty jo aikaisemmin, eikä sen saamisessa olisi ajallista takarajaa, mikäli tulotakuun myöntämisen ehdot täyttyisivät. Yrittäjän tulotakuuta voisi hakea myös, kun yritystoiminta käynnistetään uudestaan pidemmän hoitovapaan, opiskelun tai sairaspäivärahakauden jälkeen. Yrittäjän tulotakuu olisi nykyisen starttirahan suuruinen (n. 740e/kk) ja se pienenisi asteittain tulojen kasvaessa. Tulotakuu leikkautuisi kokonaan pois yrittäjätulon ollessa n. 1400 euroa/kk. Tulotakuu poistaisi pelon sosiaaliturvan aukkoihin putoamisesta - se olisi siis eräänlainen yrittäjän perustulo.

Yrittäjän tulotakuu on avaus, josta toivomme keskustelua. Mitä mieltä sinä olet: auttaisiko tulotakuu yrittäjän asemaa? Mitä epäkohtia näet tulotakuussa? Kannattaisiko sitä kokeilla?

Kerro meille sosiaalisessa mediassa (Facebook tai Twitter) käyttämällä merkkiä #yrittäjärauha siitä, missä ovat yrittäjän aseman pahimmat epäkohdat ja miten yrittämisen edellytyksiä tulisi parantaa.

Lue myös Vihreän eduskuntaryhmän elokuussa 2014 esittämät ehdotukset itsensä työllistävien ja pienyrittäjien turvan parantamiseksi ja työnteon helpottamiseksi.

Jaa sivu: