— Johanna Karimäki

Päihdeäitien hoito turvattava

Äitien päihdeongelmiin erikoistuneissa ”Pidä kiinni” hoitoyksiköissä on ollut kuntoutettavana yli tuhat äitiä ja perhettä kymmenen vuoden aikana. Ensikodissa varmistetaan turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tuetaan äitiä päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa.

Suuri osa äideistä kuntoutuu niin hyvin, ettei lapsen huostaanottoa tarvita. Siinäkin tapauksessa, että päädytään sijoitusratkaisuun, hoito on ollut tärkeää vauvan alkuvaiheiden turvaamiseksi.

Yksiköt tarjoavat myös avohoitoa niille päihdeongelmasta kärsiville vauvaperheille, jotka eivät tarvitse ensikotihoitoa. Päihdeongelmaisten äitien ja heidän vauvojensa hoitaminen ehkäisee syrjäytymistä ja lievittää inhimillistä kärsimystä. Lisäksi toiminta säästää julkisia menoja.

Äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön aiheuttamat vauriot voivat pahimmillaan johtaa kehitysvammaan, joka vaatii pysyvää laitoshoitoa. Vuosittain tarvitaan valtion budjettiin noin 4 miljoonaa euroa tämän arvokkaan toiminnan jatkamiseksi.

Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) tuella kehitetty päihdeongelmiin erikoistuneiden ensikotien ja avopalveluyksiköiden toiminta on siirtymässä valtion rahoittamaksi. Päihdeongelmaisten äitien hoitoon erikoistuneiden ensikotien kokonaiskustannukset ovat 7,5 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin puolet.

Peruspalveluministeri Risikon mukaan (STM 21.4.) puuttuvat rahat ohjataan kunnille yleisenä valtionosuutena, jolloin se ei kohdistu suoraan päihdeäitien kuntoutukseen. Tämä rahoitusmuoto, joka ei ole edes korvamerkitty, on erittäin epävarma tapa tukea Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa, koska kunnilla on paljon rahoitustarpeita. Tämä merkitsee sitä, että päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet ensikodit avopalveluineen voivat jäädä ilman rahoitusta. Äideillä on ollut tähänkin asti vaikeaa saada hoitomaksuja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevilta kunnilta.

”Pidä kiinni” hoitojärjestelmälle saatiin eduskunnan budjettikäsittelyssä rahoitus kuluvalle vuodelle 2010, mutta toiminnan jatkorahoitus on vielä auki. Valtion on taattava jatkuva rahoitus Päihde- ja Ensikotien toimintaan ja siihen tarkoitukseen sopii hyvin budjettilaki ja momentti valtion budjettiin. Päätös on tehtävä jo keväällä, kun päätetään valtiontalouden kehyksistä. Annetaan perheille mahdollisuus ja vauvoille parempi tulevaisuus.

Jaa sivu: