— Johanna Karimäki

Loppuvuosi velaksi

Tänään on se päivä vuodesta, jolloin maapallon ihmiset ovat käyttäneet loppuun kaikki ne resurssit, jotka planeettamme pystyy yhden vuoden aikana tuottamaan. Loppuvuosi - kolme kuukautta ja kolme päivää - lainataan ympäristöltä ja tulevilta sukupolvilta.

Maailman ylikulutuspäivä eli Earth Overshoot Day on Global Footprint Networkin kehittämä tapa havainnollistaa sitä, kuinka paljon kulutamme maapallon resursseja yli kestävän tason. Se kertoo meille, paljonko liikaa tuotamme hiilidioksidipäästöjä suhteessa maapallon kykyyn sitoa hiilidioksidia, paljonko liikaa hakkaamme metsiä suhteessa niiden kasvuvauhtiin, paljonko ylikalastamme kalakantojen uusiutumistahtiin nähden ja paljonko liikaa tuotamme jätettä suhteessa planeetan kantokykyyn. Luonnonvaroja tuhlattiin ja jätettä tuotettiin tänä vuonna 35 prosenttia liikaa, jolloin reilu kolmannes vuodesta eletään velaksi.

Kulutusjuhlalla on raskaat seuraukset. Ilmeisin niistä on ilmaston lämpeneminen liiallisten hiilidioksidipäästöjen johdosta, mutta myös metsäkato, kalakantojen romahtaminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja makean veden puute ovat seurausta kestämättömästä luonnonvarojen käytöstä. Koska hyvinvointimme perustuu noiden luonnonvarojen hyödyntämiselle, on ylikulutuksella myös raskaita taloudellisia ja inhimillisiä seurauksia varsinkin kaikkein köyhimmissä maissa.

Maailma on elänyt yli varojensa joka vuosi 1970-luvulta alkaen. Päivä aikaistuu vuosittain keskimäärin kolmella päivällä. Global Footprint Networkin mukaan nykykulutuksemme vaatisi kohta jopa puolentoista maapallon luonnonvarat, jotta resurssit riittäisivät vuoden loppuun asti. On sanomattakin selvää, että toista maapalloa tai edes puolikasta ei ole tulossa pelastamaan meitä. Jäljelle jää siis ainoastaan vaihtoehto alkaa käyttää luonnonvaroja niin, ettemme ota joka vuosi lisää lainaa, jota emme voi koskaan maksaa takaisin.

 

Jaa sivu: