— Johanna Karimäki

Metsästysrikokset ja rikosepäilyt tulee tutkia perusteellisesti

Törkeän huolimattomuuden vuoksi Pöytyän sunnuntaisessa susijahdissa ammuttiin kaatolupaan oikeuttaneen suden lisäksi toinenkin susi, pannoitettu naaras. Tilannetta pahentaa se, että kyseinen pantasusi oli Varsinais-Suomen susilauman alfanaaras ja sen tappaminen oli erikseen kielletty. Maa- ja metsätalousministeriö on jo ehtinyt edellyttää selvitystä alfasuden taposta. Kaikki metsästysrikokset tai niiden epäilyt tulee aina tutkia perusteellisesti.

Susi on vuoden 2010 Suomen lajien uhanalaisuusraportissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Rauhoitettujen susien kaatoluvat myönnetäänkin aina yksilökohtaisesti: lupa oikeuttaa ainoastaan tietyn, todennettua häiriötä aiheuttaneen susiyksilön kaatoon. Muiden susien tappaminen on yksiselitteisen törkeä metsästysrikos.

Susien määrä Suomessa on reilussa viidessä vuodessa puolittunut. Vajaa vuosi sitten Suomessa oli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan enää noin 135–145 sutta. RKTL arvelee suurimman syyn kannan romahtamiseen olevan laiton salametsästys. Suomen susikannalla on erittäin suuri uhka hävitä luonnosta kokonaan. Suurin uhka sudelle on ihminen.

Uhanalaisen suden suojelusta on mahdollista poiketa, mikäli sille on erittäin hyvät perusteet. Yksittäisen häirikkösuden voi lopettaa. Alfanaaraan ampuminen ei kuitenkaan lisää kenenkään turvallisuutta tai vähennä susien pihakäyntejä, sillä alfanaaras on toinen lauman koossa pitävistä susista. Riistapäällikkö on jo pitänyt todennäköisenä, että lauma voi hajota ja susien pihakäynnit vain lisääntyä. Metsästäjien huolimattomuus saattaa aiheuttaa vain lisää susien häiriökäyttäytymistä.

Susikeskustelu on jo pitkään ollut Suomessa kärjistynyttä. Petopelko ja -viha voivat johtaa Pöytyän kaltaisiin ylilyönteihin, joilla ei ole susilaumoja rauhoittava vaikutus. Valitettavasti Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Pöytyällä tapahtunut ei ole ainutkertaista, vaan lähivuosilta löytyy lisää vastaavia tapauksia, joissa kaatoluvalla on ammuttu liikaa tai vääriä susia. Tapauksen tutkinnan jälkeen maa- ja metsätalousministeriössä olisikin hyvä lisätä susineuvontaa ja -valistusta.

Jaa sivu: