— Johanna Karimäki

Avoimuutta talouskriisin hoitoon

Euro on kriisissä, joka on pakko ratkaista. Vuodesta 2008 asti vellonutta talouskriisiä on tähän mennessä taltutettu monin eri keinoin, maiden välisin suorin lainoin ja eri instrumenttien kautta. Mukana on komissio, euromaat, Euroopan Keskuspankki ja IMF. Myös Suomi on tehnyt oman osuutensa muiden euromaiden tukemisessa.

Suomi on kolmen A:n luottoluokituksen maana huolehtinut taloudestaan hyvin. Hallituksen tärkeänä tavoitteena on säilyttää tämä luokitus. Vihreiden mielestä on tärkeää, ettei Suomelle langeteta kriisin hoidossa kohtuuttoman suuria vastuita, jotka uhkaavat maamme asukkaiden hyvinvointia. Toisaalta eurokriisin taltuttamiseksi on aivan välttämätöntä toimia. Esimerkiksi luottoluokittaja Moody's on uhannut kaikkien euromaiden luottoluokan voivan pudota, jos velkakriisille ei saada kunnollista ratkaisua. Vaarassa on siis lopulta myös Suomen luokitus ja siten myös hyvinvointimme rahoitus.

On selvää, että Suomen valtiontalouden riskit ja vastuut on hallittava. Meille on tärkeää, että kaiken päätöksentekijöille annettavan tiedon on oltava jatkuvasti päivittyvää ja ajantasaista. Eduskunnalle on annettava kaikki oleellinen tieto siitä, mikä on osuutemme ja riskimme eurokriisin taltuttamisessa. Esimerkiksi tarkastusvaliokunta ja valtionvarainvaliokunta ovat vaatineet tarkempaa selvitystä Suomen vastuista. Sopimuksia laadittaessa on saatava tietää, mihin kaikkeen sitoutuu.

Sen lisäksi, että Suomen eduskunta tarvitsee oleelliset tiedot tehdäkseen päätöksiä, ei tietoja tule salata julkisuudeltakaan. Vihreä kanta on, että kaikki mitä voidaan julkistaa, pitää julkistaa. Sen sijaan että mietitään, tuleeko jokin tieto julkistaa, tulisi ajattelun lähteä siitä, onko tiedon salaamiselle mitään perusteita. Esimerkiksi Kreikalta saadut lainan takuut ja niihin liittyvät sopimukset tulisi kertoa suomalaisille mahdollisimman avoimesti. Kaikki vakuussopimuksen osat, jotka eivät kuulu liikesalaisuuksien piiriin, tulisi julkistaa.

Eduskunnan tiedonsaanti on jo parantunut: ERVV-laki annettiin eduskunnalle uudestaan täsmennettynä korkokuluilla. Tämä on hyvä, sillä alun perin esityksen tiedot olivat puutteelliset. Eurokriisin ratkaiseminen on koko Euroopan yhteinen etu, mutta se on tehtävä avoimesti ja demokraattisesti.

 

 

 

Jaa sivu: