— Johanna Karimäki

Kaivokset ja ympäristö

Kävin toukokuussa Joensuun Vihreiden tilaisuudessa. Siellä huolta ja keskustelua herättivät Pohjois-Karjalan lukuisat kaivosvaltaukset. Kun viime kaudella uudistettiin kaivoslakia, keskustelussa oli vahvasti kuntien veto-oikeus uraanikaivoksiin ja puhetta oli Lemmenjoen koneellisen kullanhuuhdonnan lopettamisesta luonnonarvojen säilyttämiseksi. Myös vaade maaston ennallistamisesta kaivostoiminnan jälkeen lisättiin lakiin. Näihin saatiinkin parannusta, ja veto-oikeutta kaivoksen kieltämiseen on onnistuneesti käytetty Pohjois-Karjalan Kontionlahdella, missä haluttiin suojella pohjavesivarantoja.

Nyt on havaittu vakavia puutteita kaivosten toiminnassa, ja ympäristöön on laskettu myrkkyjä ja raskasmetalleja. Harmitellaan myös tilannetta, että ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät voitot meidän maaperästämme louhittavista malmeista. Vanha kaivoslaki sopi tilanteeseen, joka Suomessa oli silloin kun valtion kaivosyhtiö Outokumpu oli ainoa aktiivinen toimija. Mutta jo 90-luvulla olisi pitänyt herätä todellisuuteen, jo silloin vallattiin maita ja mantujamme ja asiasta keskusteltiin. Vasta nyt, kun maailman metallivarat hupenevat ja uudet kaivostekniikat kehittyvät, maaperämme malmivarojen hyödyntäminen kiihtyy.

Ulkomaisten kaivosyhtiöiden valtaukset ja sitä kautta hakemat voitot Suomen maaperästä tuntuvat kohtuuttomilta. Nykylain mukaan yhtiöt maksavat vain pientä korvausta maanomistajalle, jolle mineraalivarat kuuluvat. Jos halutaan malmivarat kansallisomaisuudeksi, se vaatisi myös perustuslain muutosta. Parannusta asiaan toisi myös vihreiden ympäristöministeri Ville Niinistön johdolla ajama kaivosvero, louhintamaksu, jonka voisi rahastoida Norjan öljyrahaston mallin mukaisesti. Rahat käytettäisiin kaivosaluekuntien ja valtion hyväksi.

Ministeri on myös tiukentamassa ympäristönsuojelulakia, jotta voidaan tiukemmin puuttua kaivosten päästöihin. Ympäristönsuojelulain uudistuksella halutaan lupasäätely ajan tasalle. Kaivostoiminnan ei pitäisi jatkua, jos yhtiöt ylittävät ympäristöluvissa ilmoitetut päästörajat. Natura-alueille emme hyväksy kaivoksia, emmekä halua niitä niiden kylkeenkään. Hämeessä Torronsuon kylkeen tehty kaivosvaltaus kauhistuttaa.

Kaivosasioista käydään tänään keskustelua Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa klo 12.30-14. Keskustelussa on mukana ympäristöministeri Ville Niinistö, Suomen Luonnonsuojeluliiton asiantuntija Hanna Hakko ja Lapin luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Tarja Pasama. Tervetuloa mukaan!

 

Jaa sivu: