— Johanna Karimäki

Kestävä kehys muistaa lapset ja nuoret

Taloudellinen tilanne on vaikea, mutta meidän tulee huolehtia, että hoidamme sen kuntoon. On tärkeää, että taloutta tasapainotetaan, kunhan säästöissä painottuvat oikeudenmukaisuus ja taakanjako maksukyvyn mukaan. Valtiontalouden vajausta ei pidä jättää nuorten ja lasten maksettavaksi velkaa kasvattamalla.

Seuraavia sukupolvia tuetaan takaamalla heille koulutusta ja töitä. Työttömyys ja toimettomuus ovat usein tie syrjäytymiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin. Valtiontalouden kehyksen lisäpanokset nuorten työllistymiseen ovat erittäin kannatettavia. On hyvä, että etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ja nuorten työpajatoimintaa lisätään.

Lisäksi on tärkeää, että annetaan rahaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, iltapäivätoiminnan lisäämiseen sekä kerhotoimintaan. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ehkäisevät syrjäytymistä ja koulupudokkuutta. Valtion kerhotoimintarahan turvin moni lapsi toteuttaa unelmiaan käsityö-, kokki- tai bändikerhoissa.

Työllisyys paranee nuoriin panostamisen lisäksi myös siten, ettemme ylläpidä karkeaa kahtiajakoa työttömiin ja työtä tekeviin. Osatyökykyiset rikastuttavat työyhteisöjä. Pienten lasten vanhemmat voivat tehdä lyhyempää työpäivää ja yhdistää työn ja perheen. Kun työtä riittää kaikille, se tarkoittaa parempaa vointia ja yhteenkuuluvuutta ja parempia mahdollisuuksia tehdä töitä myös tulevaisuudessa. Perheen ja työn yhteensovittaminen parantaa myös lapsen asemaa. Esimerkiksi Ruotsissa on mahdollisuus yhdistää osittainen vanhempainvapaa ja lyhennetty työpäivä.

Vastuullinen talous pitää ihmisten lisäksi huolta myös ympäristöstä. Suomella on kaikki mahdollisuudet tehdä cleantechistä menestystarina, mutta se edellyttää vahvoja kotimarkkinoita uusiutuvalle energialle. Siksi Vihreät pitävät pieniäkin määrärahaleikkauksia vihreään talouteen valitettavina. Uusiutuvan energian tuista tulee pitää kiinni. Tämän lisäksi on tärkeää, että elinkeinoministeriön nettomittarointiselvitys valmistuu pian. Nettomittarointia tarvitaan, jotta jokaisella pientuulimyllyn tai aurinkopaneelin omistajalla olisi mahdollisuus syöttää ylijäämäsähkö verkkoon ja saada tästä myös korvaus. Uusiutuva energia tuotetaan usein pienissä puroissa suurten voimalaitosten sijaan, ja järjestelmämme on mukauduttava siihen, jotta tuottaisimme mahdollisimman puhdasta energiaa tulevaisuudessa.

Taloudellisesti haastavinakaan hetkinä ei saa unohtaa niitä, jotka tulevat meidän jälkeemme. Tulevien sukupolvien kannalta on reilua, että kohennamme omaa talouttamme keinoilla, jotka eivät tuhoa heidän ympäristöään tai mahdollisuuksiaan.

Jaa sivu: