— Johanna Karimäki

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Eduskunnassa käydään tänään tärkeä ajankohtaiskeskustelu lastensuojelusta. Toivon erityisesti, että keskustelussa painopisteeksi nousee varhaisen vaiheen tuki lapsille ja heidän perheilleen. On ensiarvoisen tärkeää, että perheet saavat tukea ja keskusteluapua sekä apua arjen pyörittämiseen varhaisessa vaiheessa. Sen lisäksi että ennaltaehkäisy säästää ihmisiä syrjäytymiseltä ja monilta muilta vaikeuksilta ja tragedioilta, se säästää yhteiskunnalta rahaa. Varhaisen vaiheen tuki on kaikkein tehokkainta niin tuen antajan kuin vastaanottajan näkökulmasta.

Hyvää ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea ovat esimerkiksi kotipalvelut. Kotipalvelut ovat palveluita, jotka sekä helpottavat perheiden arjen sujumista että ennaltaehkäisevät ongelmien kasaantumista silloin, kun arki kaatuu päälle. Kotipalveluita on valitettavasti suureksi osaksi ajettu alas menneinä vuosikymmeninä. Vaikka ne ovat lakisääteisiä, vain harvat kunnat tarjoavat apua esimerkiksi sairaiden lasten hoitoon tai arjen askareisiin vanhemman sairastuttua. Apua on oltava saatavilla mahdollisimman matalalla kynnyksellä myös väliaikaisiin ja yllättäviin elämäntilanteisiin, jotta elämä pysyy raiteillaan niiden jälkeenkin.

Ennaltaehkäisevät palvelut voivat parhaimmillaan antaa monille lapsille mahdollisuuden parempaan elämään myös aikuisena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen “Kohdusta aikuisuuteen: lapsuuden olosuhteet myöhempien hyvinvointiongelmien taustalla” -tutkimus seurasi koko vuonna 1987 syntynyttä ikäluokkaa näiden syntymästä vuoteen 2008. THL:n tutkimus osoittaa perhetaustan vaikuttavan monin eri tavoin myöhempään elämään. Köyhyys periytyy sukupolvelta toiselle merkittävissä määrin siksi, että se heikentää vanhemmuutta. Varhaisimman vaiheen tuki niille perheille, joiden vanhemmat eivät jaksa oman elämäntilanteensa vuoksi tukea lapsiaan riittävästi lisää lasten mahdollisuuksia pärjätä myöhemmässä elämässään. Perheiden tukeminen katkaisee syrjäytymisen kierteet ja purkaa lasten luokkayhteiskuntaa.

Jaa sivu: