— Johanna Karimäki

Malttia päätösten valmisteluun

Eduskunnassa keskusteltiin tänään kehyspäätöksestä. Se sisältää monia vihreiden kannalta hyviä linjauksia, mutta eniten keskustelua herättänyt yhteisö- ja osinkoveron muutospaketti ansaitsee kritiikkiä.

Vihreät kannattaa yrittäjyyden edistämistä ja kannusteita niille, jotka yrittävät ja työllistävät isolla riskillä. Yhteisöveron alennus niin, että samalla poistetaan verovähennyksiä ja yritystukia sekä kiristetään osinkoveroa, on oikea suuntaus. Veropohja voi olla matalampi, jos siitä tehdään eheämpi. Nyt paketti kokonaisuudessaan osinkoveromuutoksineen ei kuitenkaan ole reilu ja tasapuolinen.

Vihreä eduskuntaryhmä kritisoi toimintatapaa, jossa päätökset tehdään hätäisesti riittämättömän valmistelun pohjalta.

Yhteisöveron iso alennus vapauttaa yrityksille rahaa investointeihin ja edistää Suomen kilpailukykyä. Alennuksen vastapainoksi oli tarkoitus kiristää osinkoverotusta. Osinkoverotus kiristyykin pieniltä yrityksiltä ja piensijoittajilta, mutta veroratkaisu on korjattunakin antelias rikkaille yrittäjille. Voitot eivät välttämättä kanavoidu yrityksen investointeihin, kasvuun ja työllisyyteen, mitä hallitus uudistuksella tavoittelee.

Koska tarkkoja vaikutusarviointeja ja laskelmia hallituksen korjaamasta esityksestä ei vielä ole, yksityiskohtaisessa käsittelyssä voi ilmetä muutostarpeita. Esimerkiksi räikeät työtulon muunnot pääomatuloiksi on estettävä.

Olemme tyytymättömiä siihen, että menosopeutuksen toteutussääntöä rikottiin. Ensimmäistä kertaa veron korotusten ja menoleikkausten suhde ei ole tasan puolet, sillä laskelmissa on mukana arvio yhteisöveron alennuksen dynaamisista vaikutuksista. Tällaista laskentatapaa ei ole aikaisemmin käytetty, joten hallitus muutti omia sääntöjään kesken matkan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätön, jotta apuun hakeutuvat saavat tarvitsemansa palvelut, että sairaat pääsevät lääkäriin, että sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat perheitä, lapsia ja vanhuksia ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Vihreät on huolissaan siitä, että uudistuksen vaihe on mitä epäselvin, eikä asiantuntijoita kuunnella.

Syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa. Riskien tunnistaminen ajoissa edellyttää hyviä lapsiperheiden palveluja sekä kannustavaa koulua. Opetuksen on tuettava jokaista ainutlaatuista lasta, kiinnosti häntä sitten puutyöt, tietotekniikka tai biologia. Opetuksen valtionosuusindeksin jäädyttäminen on siksi valitettavaa, vaikka onneksi vastapainona pystyttiin lisäämään ammattikoulupaikkoja.

Vihreille nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun on tärkeä arvo ja ministerimme ovat puolustaneet opintotuen perusrakennetta kehysriihessä hyvin tuloksin.

 

Lue koko puheenvuoro

Jaa sivu: