— Johanna Karimäki

Kohti tasa-arvoa työn ja perheen joustavalla yhteensovittamisella

Puheenjohdan tänä vuonna eduskunnan Naiskansanedustajien verkostoa. Se on verkosto, joka kokoaa kaikki naisedustajat yli puoluerajojen keskustelemaan tasa-arvosta ja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä. Eräs tärkeimpiä naisten - ja miestenkin -tasa-arvoa edistäviä asioita, on työn ja perhe-elämän helpompi, oikeudenmukaisempi ja joustavampi yhteensovittaminen.

Naisverkosto tapasi viime perjantaina sosiaali- ja terveysministeriön edustajia, jotka kertoivat vuonna 2014 käyttöön otettavasta joustavasta hoitorahasta. Se tarkoittaa sitä, että jatkossa alle kolmivuotiaiden päivähoidosta maksetaan vain niistä tunneista, kun lapsi on hoidossa. Kun puolipäiväinen hoito tulee edullisemmaksi, on perheiden helpompi yhdistää osa-aikainen työ ja pienen lapsen hoito.

Tapaamisessa syntyi vilkasta keskustelua työelämään ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Suomalainen työaika rakentuu kokoaikatyön varaan, sillä nyt töistä vain 10 % on osa-aikaisia. Siksi työn ja perheen yhteensovittaminen tarvitsee laajan asennemuutoksen. Olisi myös toivottavaa, että perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin isien ja äitien kesken.

Isille suunnatut kiintiöt ovat tärkeitä. Toistaiseksi isillä on mahdollisuus 9 viikon isyysvapaaseen, josta 3 viikkoa voi pitää samaan aikaan äidin kanssa. Se ei vielä riitä vapaiden tasaiseen jakautumiseen vanhempien kesken, vaikka toki kannustaa isiä lastenhoitoon.

Vihreiden kannattamassa 6+6+6-mallissa 6 kuukautta vapaista menisi äidille, 6 lapsen toiselle vanhemmalle ja viimeisen puoli vuotta vanhemmat voisivat jakaa keskenään kuten parhaaksi näkevät. Vihreät pitävät tärkeänä, että molemmilla vanhemmilla on halutessaan yhtäläiset mahdollisuudet jäädä kotiin hoitamaan lasta.

Tasa-arvoisemman työelämän suurimpana esteenä on tällä hetkellä perhevapaiden jakautumisen lisäksi myös niiden rahoitus. Koska isät käyttävät vain murto-osan kaikista korvatuista vanhemmuuspäivistä, vanhempainvapaiden kustannukset kohdistuvat voimakkaasti äidin työnantajalle. Tämä näkyy muun muassa naisten pätkätöinä ja heikompana palkkauksena.

Vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen aiheuttaa lisäksi huomattavaa rasitetta naisvaltaisten alojen työllistäjille. Joustavammista keinoista sovittaa työ ja perhe-elämä yhteen hyötyisivät työntekijöiden lisäksi myös työnantajat. Nykyisessä hallitusohjelmassakin todetaan, että "toimiva perheen ja työn yhteensovittaminen on jatkossa yhä enemmän yritysten kilpailuetu". Vihreiden tavoitteena on jakaa vanhemmuuden kustannukset tasaisesti kaikkien työnantajien kesken.

Tasa-arvoinen vanhempainvapaa ja sen oikeudenmukainen rahoitus edistää sekä miesten että naisten tasa-arvoa: isät saavat enemmän aikaa lastensa kanssa, ja naiset saavat paremman aseman työelämässä. Reilu yhteiskunta kohtelee kaikkia vanhempia tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

Jaa sivu: