— Johanna Karimäki

Suomi tarvitsee uutta, vihreää teollisuutta

Kuukausi sitten Euroopan komissio antoi hälyttävää palautetta Suomen kansantalouden tilasta: velka kasvaa ja alijäämä on liian suuri. Siksi hallituksen iso suunnitelma, rakennepaketti julkisen talouden tasapainottamiseksi, on välttämätön. Vihreät kannattavat rakenteellisten uudistusten toteuttamista nopeasti, mutta sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja kestävästi.

Lisäksi Suomen valtion kassaan on saatava enemmän tuloja. Yhdeksän miljardin vaje julkisessa taloudessa ja kahden miljardin vaje kauppataseessa on upottava suo, mutta suon yli voi rakentaa pitkospuut. On uudistettava ja laajennettava vientipohjaa lisäämällä työtä ja uutta teollisuutta. Me vihreät haluamme tulevaisuuteen suuntavan teollisuuspoliittisen ohjelman ja kevään kehysriiheen toimenpiteitä pienyrittäjien aseman parantamiseksi.

Suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt viime vuosina pk-yrityksiin. Mutta moni pienyrittäjä elää hyvin niukoilla tuloilla itsekin ja kokee epävarmuutta työllistämiseen. On parannettava pienyrittäjän sosiaaliturvaa sekä madallettava kynnystä ja riskiä työllistää vähentämällä työllistämisen kuluja ja byrokratiaa.

Työ on tapa kiinnittyä yhteiskuntaan ja tuo sisältöä elämään. Monelle työttömälle mahdollisuus osallistua työelämään olisi realistista jonkinlaisen osittaisen yrittämisen mallin kautta. Sosiaaliturvajärjestelmä ei kuitenkaan salli yrittäjyyden kokeilemista tai asteittaista siirtymistä siihen, vaan vaihtoehtoina ovat edelleen täysi työttömyys tai täysi yrittäjyys. Sosiaaliturvan tulisi tunnustaa määräaikainen ja osa-aikainen yrittäjyyden kokeilu, suorastaan kannustaa siihen.

Teollisuuden menestymisen tae on jatkuva uudistuminen. Yksi kehitystrendi on ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeesta syntyvä teknologia, joka pienentää päästöjä ja vähentää energian kulutusta. Tällä voidaan lisätä kansantaloudelle tärkeää vientiä. Suomi häviää Ruotsille innovaatioiden kaupallistamisessa, vaikka meillä on paljon hyviä aihioita. Haasteena cleantechin ja biotekniikan kasvuyrittäjyydelle on etenkin pääoman saanti markkinoilta, koska voittojen odotusaika on pitkä.

Varsinkin vaikeina aikoina on tuettava tutkimusta. Näin saamme uuden kasvun siemeniä. Järkevästi tutkimukseen sijoitetut eurot palautuvat korkoineen kansantalouteen. Kansalaisten terveys, ympäristön tunteminen, yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja uuden kasvun synnyttäminen ovat tutkimustiedon varassa. Yliopistojen määrärahat ja monen muun tutkimusorganisaation määrärahat ovat tärkeitä.

Eduskunnan budjettilisäyksissä Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys saa suunnittelurahaa ja länsimetron jatkeesta on eduskunnan ponsi. Hyvä niin. Vihreät edellyttävät, että kaikki suurten kaupunkien raideliikennehankkeet toteutetaan kaupunkien esittämässä aikataulussa. Liikenneinvestointeihin tarvitaan yhä enemmän ekologista raideliikennettä.

Nuorison sivistys ja syrjäytymisen ehkäisy, pk-yritysten kasvu sekä viennin edistäminen, vesistöjen suojelu, ja kansallispuistojen palvelut saivat kannatettavaa lisäystä. Vihreät edellyttävät, että päihdeäitien hoidon rahoitus vakiinnutetaan ja turvakotien määrää lisätään lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi. Budjettikäsittely paljastaa vuodesta toiseen samoja puutteita, joita ei hyvinvointivaltiossa tule olla. Yhteiskunnan arvo mitataan siinä, kuinka hyvin se huolehtii kaikkein heikoimmistaan.

Hyvä kestävä kansantalous on välttämätön, jotta ihmisten sosiaaliturva säilyy ja eriarvoistuminen estetään. Jotta tulevaisuudessa lapsilla on hyvä koulu, julkiset terveyspalvelut ovat laadukkaita ja vanhuksista huolehditaan.

Lue Johannan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2014 budjetin lähetekeskustelussa.

 

 

 

 

Jaa sivu: