— Johanna Karimäki

Ei jätetä velkasäkkiä nuorten harteille

Vihreät ovat hyväksyneet kehyspäätökset. Ratkaisuilla kannetaan vastuuta tulevaisuudesta, eikä jätetä raskasta velkasäkkiä nuorten harteille. Rakenteellisten uudistusten onnistuminen ja niiden päättäväinen eteenpäin vieminen on keskeistä. Paketissa on mukana myös kivuliaita leikkauspäätöksiä.

On syytä pohtia, millä eväillä jätämme kasvavalle sukupolvelle hyvinvoivan ja turvallisen maan. Vihreät ovat hyvin huolestuneita eriarvoisuuden lisääntymisestä. Pääomat kasautuvat varakkaimmalle väestönosalle ja kuilu köyhien ja rikkaiden välillä syvenee. Tulojen epäoikeudenmukainen jakautuminen on pysäytettävä ja siksi omistamisen verotuksen progressiota on lisättävä.

Vihreiden tavoite on perustulo, johon toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan on yksi askel. Tukeen oikeutetut saavat sen nyt oikeudenmukaisemmin ja varmemmin. Asumistuen suojaosa auttaa köyhiä perheitä ja kannustaa työtöntä työllistymään, kun tuet eivät heti heikkene. Työtä ja sosiaaliturvaa on edelleen yhdistettävä.

Vaadimme parempia toimenpiteitä nuorten työllistämiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Vantaan kaupungin Petra –malli on toimiva esimerkki. Siinä jokaista nuorta autetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti. Vihreiden mielestä nuorisotakuun rahoitusta on suunnattava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseen.

Kasvupaketin satsaukset vihreät suuntaisivat homekoulujen korjaukseen, rautateihin, puhtaan teknologian ja biotalouden hankkeisiin sekä tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Vihreät vaativat sähkön pientuotantoon nettolaskutusta edistämään aurinkopaneeleja ja pientuulimyllyjä.

Suomen kaunis luonto ja sen monimuotoisuus on suojeltava vielä kun se on mahdollista. Vihreiden tavoite on saada suojelualueiksi 10 % maa-alasta ja pelastaa ainutlaatuiset suot ja kuukkelien satumetsät.

Tärkein tehtävämme nyt on turvata parempi tulevaisuus maallemme. Siihen kuuluu työllisyyden ja yritteliäisyyden edistäminen, hyvinvointipalvelujen turvaaminen sekä luonnon ja ilmaston suojelu. Jo päätettyjä rakenteellisia uudistuksia kiirehdimme. Lisäksi eläkeiän nostaminen asteittain eliniän noustessa on välttämätöntä hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseksi.

Lue Johannan koko ryhmäpuheenvuoro valtion budjettikehyksestä.

Jaa sivu: