— Johanna Karimäki

Vammaisten ihmisoikeussopimus askeleen lähempänä ratifiointia


YK:n vammaisten oikeuksien sopimus takaa vammaisille oikeuden osallisuuteen. Kyse on ihmisoikeuksista, siitä, että yhteiskunta lupaa vammaisille tasavertaisen arjen muiden kanssa, vammainen saa apua selviytyäkseen rutiineista. Sopimus turvaa esteettömyyttä, parantaa mahdollisuuksia työhön ja toimeentuloon sekä harrastuksiin. Lisäksi se korostaa vammaisten osallisuutta yhteiskunnassa heitä koskeviin päätöksiin.

Eduskunta hyväksyi eilen esityksen YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnista sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Tätä on odotettu kauan, sillä sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Pohjoismaiset naapurimaamme Ruotsi ja Norja ovat jo aikoja sitten ratifioineet sopimuksen. Itse asiassa Suomi on viimeisiä EU-maita, jossa YK:n sopimusta ei ole ratifioitu. Ainoastaan Suomessa, Irlannissa ja Alankomaissa se on yhä vahvistamatta.

Suomessa on sellainen käytäntö, että YK:n sopimukset ratifioidaan vasta, kun lainsäädäntö on sopimuksen mukaisella tasolla. Siksi eduskunnan päätökseen sisältyy ponsi, että kaiken lainsäädännön tulee olla hyväksyttävällä tasolla, jotta ratifiointi voidaan viedä käytäntöön.

Sopimuksen loppuvalmistelu on enää kiinni itsemääräämislaista, joka vammaisten osalta koskettaa vaikeasti vammaisia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laki on saatava pikimmiten inhimilliselle tasolle. Ihmisen vapauden rajoittaminen, kuten kohtuuton sitominen on julmaa. On häpeäksi meille, että itsemääräämisoikeuslain luonnos ei täytä ihmisoikeusvaatimuksia. Vihreät kiirehtivät puutteiden pikaista korjaamista. On todella valitettavaa, ettei hallitus ole tuonut hyvää esitystä ajoissa eduskunnan käsiteltäväksi.

Vammaisten palveluja ja ihmisoikeuksia koskevissa kysymyksissä on tultu vuosien saatossa pienin askelin eteenpäin. Viime kaudella voimaan tullut vaikeavammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen avustajaan on tärkeä asia. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on edellyttänyt muun muassa sitä, että jokaisella on oikeus asua millä paikkakunnalla haluaa.

Vammaisjärjestöt ovat huolehtineet niistä vammaisista, jotka eivät ole jaksaneet puolustaa oikeuksiaan. Avun saaminen on turhan monelle omaiselle ja vammaiselle kovan työn takana. Siksi on tärkeää, että vammaisjärjestöt ovat vahvasti mukana YK sopimuksen toimeenpanossa ja sen seurannassa.

YK:n sopimuksen ratifiointi on ollut Eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmässä yksi tärkeimpiä tavoitteita tällä kaudella. Olemme tavanneet vammaisia ja heidän omaisiaan, ja joka kerta on noussut esiin toive sopimuksen pikaisesta voimaan saattamisesta. Siitä, että yhteiskunta hyväksyy vammaiset arvokkaina ja tasaveroisina muiden kanssa.
 

Jaa sivu: