— Johanna Karimäki

Selvitysmies Könkkölän esitys hallitukselle

Johanna Karimäki

Talvella 2016 hallitus ilmoitti aikovansa leikata vammaispalveluilta yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Nämä säästöt ovat osa hallituksen norminpurkutalkoita, joiden osana on kuntien tehtävien karsiminen. Nämä säästöt saivat vammaisjärjestöiltä sekä poliitikoilta tyrmistyneen vastaanoton.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölän selvittämään muita tapoja toteuttaa tai korvata vammaispalveluihin kohdistuvia säästöjä. Selvitystyön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja hallituksen linjaamille säästöille. Kalle Könkkölän työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja luovutti tänään ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Kalle Könkkölä esittää eri vaihtoehtoja, joilla saataisiin korvattua hallituksen suunnittelemat säästöt. Invalidivähennyksen poistosta saataisiin Könkkölän mukaan aikaan 32 miljoonan euron säästöt. Könkkölän mukaan verotuen käyttö ei ole oikea tapa tukea vammaisia ihmisiä, vaan säästyvät rahat on tarkoituksenmukaisempaa käyttää palveluihin. Selvitysmies ehdottaa jatkotyössä arvioitavaksi, aiheuttaako invalidivähennyksen poisto joillekin ihmisille tai vammaisryhmille kohtuuttoman tilanteen ja voisiko eläkkeensaajien hoitotuen tai vammaistuen uudelleen määrittelyllä korjata mahdollisia kohtuuttomuuksia.

Lisäksi työryhmä ehdottaa muutoksia vammaisten kuljetuspalveluihin, joista saataisiin myös säästettyä noin 30 miljoonan euroa. Kuljetuspalvelut ovat tällä hetkellä suurin menoerä ja menot ovat koko ajan vain kasvaneet. Ratkaisuksi Könkkölä esittää muun muassa henkilökohtaisen matkabudjetin matkakukkaroa ja leasing –autoa. Vammaiskuljetuksissa on tällä hetkellä isoja puutteita, joten missään nimessä uudistuksilla ei tule toteuttaa heikennyksiä, vaan tähdätä parannuksiin!

Raportissa toivotaan myös muutoksia henkilökohtaiseen apuun. Mielenkiintoinen ehdotus on perustaa maakuntiin henkilökohtaisen avun keskus, joka tarjoaisi vertaistukea ja toimisi yhdessä sosiaalikeskusten kanssa. Tämä kuulostaa hyvältä, sillä vammaiset ovat toivoneet enemmän tukea esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvissä ongelmissa. Edellä mainittujen lisäksi ehdotetaan hallinnon keventämistä. Vammaisjärjestöt ja vammaiset itse ovat olleet paljon yhteydessä siitä, että vammaiset kohtaavat arjessaan liikaa turhaa byrokratiaa. Hyvä, että tähän ongelmaan on tartuttu.

Selvitysmies Könkkölän työryhmä tarjoaa vaihtoehdon hallituksen tylylle viime kevään esitykselle. Mutta aiheellinen kysymys on, miksi hallitus haluaa leikata vammaisilta, joiden elämä on jatkuvaa kamppailua palveluista ja toimeentulosta? Hallitus esitti keväällä, että 75-vuotta täyttäneet vammaiset olisi suljettu pois vammaispalvelujen piiristä. He menettäisivät yhdessä yössä oikeuden henkilökohtaiseen apuun ja kuljetuspalveluihin. Arjen välttämättömistä palveluista olisi tullut harkinnan varaisia sosiaalihuoltolain perusteella. Se olisi ikääntyneiden vammaisten epäinhimillinen heitteillejättö!

On hyvin vaikea hyväksyä säästöjä kaikkein heikoimmilta. Könkkölän työryhmän esitykset olisi syytä arvioida laajasti eri sidosryhmiä kuullen. Kaikkia säästöjä heikompiosaisilta ei pidä toteuttaa, vaan leikkausten peruminen on inhimillisin vaihtoehto. Vihreät eivät kannata leikkauksia vammaisilta! Sivistysvaltion mitta on siinä, miten se huolehtii heikoimmista.