— Johanna Karimäki

EU:n pakolaispolitiikassa kannettava globaalia vastuuta hädänalaisista

Johanna Karimäki

Maahanmuuttopolitikka oli päivän kysymys suuressa valiokunnassa. Suomen ja muidenkin Pohjoismaiden koventunut linja ei vastaa humaania perintöämme arvojohtajina.

Maailmaa on kohdannut ennenäkemättömän laaja humanitäärinen kriisi, kun yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään pakolaiseksi ja etsimään turvaa sodalta tai muulta vainolta. Pieni osa näistä ihmisistä on pyrkinyt Eurooppaan turvaan.

Nykyinen EU:n Dublin -järjestelmä ei toimi, sillä vastuuta ihmisten hädästä ei voi jättää vain EU:n ulkorajavaltioiden harteille. EU:n komissio onkin antanut ehdotuksia säädöspaketiksi yhteisen turvapaikkajärjestelmän muuttamisesta.

Luomalla laillisia reittejä Eurooppaan autamme kaikkein haavoittuvimpia pääsemään turvaan. Tämä on se viesti, joka Euroopasta tulee lähettää. Haluamme nojata niihin arvoihin, joiden pohjalle EU suurena rauhanprojektina syntyi. Hallitus suhtautuu nuivasti humaaniin vastuunkantoon ja sulkee silmät hädältä. Jätimme tänään suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen Suomen neuvottelutavoitteisiin koskien komission esitystä maahanmuuttopaketiksi.

Valiokunnassa on käyty myös kuuleminen EU-Turkki -sopimuksesta. Sopimus on ongelmallinen, sillä se perustuu Turkista meren yli Kreikan saariin saapuvien pakolaisten palautuksiin. Vastavuoroisesti otetaan jokaista palautettua syyrialaista vastaan yksi Syyrian pakolainen Turkin leireiltä. YK:n pakolaisjärjestö ja Amnesty ovat arvostelleet sopimusta: kun rajat laitetaan kiinni ja tehdään joukkopalautuksia, se loukkaa ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa. Turvapaikanhakijoilla on oikeus paeta sotaa ja vainoa sekä hakea turvapaikkaa YK:n pakolaissopimuksen perusteella.

Turkin kyky käsitellä turvapaikkahakemuksia on koetuksella. Valiokuntakuulemisessa on noussut esiin huolestuttava kuva Turkin ihmisoikeustilanteesta, journalistien työn ja sananvapauden rajoittamisesta, tutkijoiden ja tuomareiden irtisanomisista sekä pakolaisten asemasta. Vähemmistöjen ihmisoikeudet eivät ole Turkissa turvatut ja lapsityövoiman käyttö on yleistä. EU ei voi sysätä humanitäärisen kriisin hoitoa Turkin harteille.

Olosuhteet Euroopan rajoilla, kuten Makedonian ja Kreikan saarilla olevissa vastaanottokeskuksissa ovat kaaosmaiset ja epäinhimilliset. Ihmisten on vaikea päästä turvaan kriisimaista ja laillisten reittien puute lisää ihmissalakuljetusta.

EU-jäsenmailta on edellytettävä turvapaikanhakijoiden solidaarista vastuunjakoa Välimeren humanitäärisen kriisin pysäyttämiseksi. On luotava laillisia reittejä muun muassa kasvattamalla yhteisesti pakolaiskiintiöitä ja helpottamalla perheenyhdistämistä sekä ottamalla käyttöön humanitäärisiä viisumeja. Se auttaa kaikkein haavoittuvimpia pääsemään turvaan, kuten naisia, lapsia ja vammaisia.

Kannatamme Euroopan unionin turvapaikkasääntelyn yhtenäistämistä. Tällä hetkellä jäsenmaiden käytännöt ovat hyvin kirjavia ja meneillä on turvapaikanhakijoiden oikeuksien polkemiseen monin paikoin johtanut kehitys, jossa kilpaillaan sillä, mikä jäsenmaa on kaikkein vähiten vetovoimainen. Komission turvapaikkapaketti sisältää kuitenkin myös monia huolestuttavia elementtejä, jotka voivat johtaa vakaviin heikennyksiin turvapaikanhakijoiden suojassa. Emme siksi kannata muun muassa rankaisemiseen perustuvaa lähestymistapaa. Tarpeita uudelleenliikkumiseen sen sijaan aidosti vähentäisi se, että turvapaikanhakijoiden oikeudet ja perhesiteet otettaisiin paremmin huomioon. Tämä on keskeistä myös kotoutumisen näkökulmasta.  Toisin kuin komissio esittää, emme kannata eurooppalaisia emmekä kotimaisia listauksia ns. turvallisista maista, joihin ihmiset voitaisiin palauttaa massakäsittelyillä tai sillä tavoin nopeutetulla käsittelyllä, että yksilöllinen arviointi vaarantuu.

Jotta humanitaariseen kriisiin EU:n rajoilla voidaan vastata asianmukaisesti ja vastuuta jakaa jäsenvaltioiden kesken reilusti, on asiaa lähestyttävä uudesta näkökulmasta. Nykyisen toimimattoman Dublin-järjestelmän tilalle on luotava pikaisesti pysyvä ja sitova jakomekanismi, jonka avulla turvapaikanhakijat jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioihin. Tulevan järjestelmän on perustuttava solidaarisuudelle, tasapuolisemmalle vastuunjaolle, sitovuudelle ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien täysimääräiseen kunnioittamiseen.