— Johanna Sumuvuori

Siilasmaan asevelvollisuusraportti syynissä

Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmä julkaisi tänään loppuraporttinsa asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Ratsasin raportin tänään ja osallistuin myös Säätytalolla järjestettyyn tilaisuuteen, jossa se luovutettiin puolustusministeri Häkämiehelle.

Työryhmän lopputulos oli odotettavissa, koska puolustusministerin toimeksianto perustui jo lähtökohdiltaan "asevelvollisuuden toimivuuden turvaamiseen" - nykymallinen yleinen asevelvollisuus nähdään parhaana vaihtoehtona puolustuksen järjestämiseen. Raportissa esitetään tosin myös monia kehittämisehdotuksia, joista osa on hyviä.

Raportissa todetaan, että ”asevelvollisuuden tärkein tuote on puolustuskyky”. Siitä olen samaa mieltä. Siksi raportissa pistääkin silmään yletön asevelvollisuuden yhteiskunnallisten oheisvaikutusten korostaminen. Raportissa painotetaan muun muassa asevelvollisuuden ”monipuolista kasvatus- ja opetustoimintaa” ja "muuta hyvää", kuten kansanterveydellisiä vaikutuksia, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kotoutumisen edistämistä. Fyysisen kunnon paraneminen ja armeijan käymisen rasvaprosenttia alentava vaikutus ovat niin ikään huomioitu. Sen sijaan nykyisten turvallisuusuhkien edellyttämän suorituskyvyn ja sodankäynnin muutosten syvällisempää analysointia ei raportista juuri löydy.

Vihreiden mielestä asevelvollisuutta on uudistettava nimenomaan maanpuolustuksellisista lähtökohdista ja keskittyen kolmeen päätehtävään: puolustukseen, kansainväliseen kriisinhallintaan ja muiden viranomaisten tukemiseen.

Puolustusvoimista ei ole syytä kehittää kansallista tapakoulua tai kuntokeskusta – terveysvalistus, koulutus, syrjäytymisen ehkäisy ja kotouttaminen ovat opetus-, sosiaali- ja terveyssektoreiden tehtäviä ja resurssit edellä mainittuihin tehtäviin on suunnattava sitä kautta.

Raportissa tarkastellaan asevelvollisuuden kansantaloudellisia vaikutuksia, mutta ei riittävällä laajuudella.

Raportissa on myös paljon hyvää: esitys neljän kuukauden palvelusajasta, se että nähdään tarve kehittää varusmiespalveluksen sisältöä ja koulutuskäytäntöjä vastaamaan nykyaikaa, esitykset varusmiesten sosiaalietuuksien parantamisesta ja sen ääneenlausuminen, että valtavalla mutta huonosti varustetulla reservillä harjoitettua "kokardi ja kivääri" -tyyppistä sissisotaa moderni yhteiskunta ei kestäisi. Sen sijaan tarvitaan pienempi, mutta hyvin varustettu joukko.

Vihreiden mielestä reservin kooksi riittää varustuksesta riippuen 75 000 – 150 000 sotilasta. Tämä voidaan saavuttaa, jos noin 8-20 prosenttia koko ikäluokasta, naiset mukaan lukien, suorittaisi varusmiespalveluksen. Tämän verran vapaaehtoisia näyttäisi riittävän Siilasmaan raportinkin johtopäätösten perusteella (raportin s. 33, 16 % alkukyselyyn vastanneista samaa mieltä ja 16 % osittain samaa mieltä siitä, että olisi tullut varusmiespalvelukseen, jos se olisi ollut vapaaehtoista). Lisäksi pääesikunnan viestintäosaston tekemän melko tuoreen kyselytutkimuksen perusteella nuorten (15-19 -vuotiaiden) maanpuolustustahto on korkealla ja jopa noussut vuoteen 2009 verrattuna.

Loppujen lopuksi raportti listaa itse lyhyesti kohdassa "Asevelvollisuuden kehittämisen haasteet" miksi nykyinen asevelvollisuusmalli ei toimi. Varustuksen vanheneminen, uuden kaluston kallistuminen, ikäluokkien pienentyminen, kulujen kasvu ja muuttuva maailma puhuvat sen puolesta, että Suomi ei ehkä sittenkään ole niin eriskummallinen maa, että sen puolustukseen sopisi parhaiten malli, josta on jo niin monessa muussa maassa luovuttu.

Kirjoittaja on Vihreiden turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja.

Vihreiden asevelvollisuusmalli verkossa

Vihreiden tilaisuudessa 31.8.2010 esitetyt kalvot verkossa (tiedotteen jälkeen)

Siilasmaan työryhmän raportti (tiedotteen jälkeen)

Jaa sivu: