— Johanna Sumuvuori

Turkistarhauksesta luopuminen kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan

Animalia luovutti tänään kaikkien eduskuntapuolueiden kansanedustajille adressin, jossa vaaditaan turkistarhauksen lakkauttamista vuoteen 2025 mennessä. Tilaisuudessa mieleen palautui 1980-luvun loppupuoli, jolloin lähettelin Animalian jäsenlehdistä vetoomuskortteja kansanedustajille. Niissä vaadittiin parikymmentä vuotta sitten sitä samaa – turkistarhauksen lakkauttamista. On myönnettävä, että politiikassa muutosten aikaan saaminen on joskus sietämättömän hidasta. Vaikka turkistarhaajien määrä on vähentynyt huomattavasti muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana, elinkeinoa pidetään monessa puolueessa yhä hyväksyttävänä. Tänäänkin esimerkiksi keskustan, RKP:n ja perussuomalaisten viesti oli, etteivät nämä puolueet kannata turkiselinkeinosta luopumista. Nykyisistä eduskuntapuolueista ainoastaan Vihreät ja vasemmistoliitto ovat selkeästi esittäneet, että turkistarhauksesta on luovuttava. Vihreiden kanta turkistarhaukseen on yhtä vanha kuin puoluekin. Olemme toistuvasti esittäneet vaatimuksen, että turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla. Tällöin turkistarhauksesta riippuvaisille alueille pitäisi tarjota rakennemuutostukea kestävämpään elinkeinoon siirtymiseksi. Keväällä esitimme, että turkistarhauksesta luopuminen tulisi kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan. Järjettömintä on, että yleisimmät turkikset ovat nykyään somisteita eli esimerkiksi hihan- ja hupunreunaturkiksia tai vaikkapa minkkipampuloita. On vaikeaa keksiä turhempaa syytä tuottaa eläimille kärsimystä kuin minkkipampuloiden käyttäminen. Suomen Vihreät ei ole turkistarhauksen lakkauttamisvaatimuksineen yksin. Myös Euroopan vihreä puolue otti keväällä kantaa, että turkistarhaus olisi lakkautettava siirtymäajalla koko Euroopasta. Samalla Euroopan vihreät vaati, että EU-komissio valmistelisi nopeasti esityksen turkis- ja tuotantoeläimiä koskevan direktiivin uusimiseksi. Animalia esitti työryhmän perustamista valmistelemaan turkistarhauksen lopettamista. Ajatus on erittäin kannatettava. Kaikki puolueet mukaan ottavan parlamentaarisen työryhmän olisi syytä aloittaa toimintansa nopeasti heti seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Animalian vetoomuksen kansanedustajille voi lukea täältä.
Jaa sivu: