— Johanna Sumuvuori

Tervemenoa miinat!

Aseriisunta ei ole ollut viime vuosina suomalaisen politiikan tärkeysjärjestyksessä kovinkaan korkealla. Esimerkiksi miinoihin ja rypäleaseisiin liittyvä poliittinen kannanmuodostus on keskittynyt melko yksipuolisesti puolustusvoimien perustelemiin tarpeisiin. Aseriisuntaan liittyvät oleelliset humanitaariset kysymykset ovat jääneet taka-alalle.

Nyt on kuitenkin nytkähdetty eteenpäin: Hallitus antoi torstaina eduskunnalle lakiesityksen Suomen liittymisestä jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen, joka solmittiin Oslossa vuonna 1997. Sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin ja siirron kieltämistä sekä niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymistä.

Suomen päätöstä on odotettu lähes 15 vuotta ja vitkuttelu on ollut kansainvälisesti noloa. Siksi tästä päätöksestä onkin syytä iloita. Suomi on nyt 157. sopimuksen allekirjoittanut maa. Yli kolme neljäsosaa kaikista maailman maista on tällä hetkellä mukana sopimuksessa.

Jalkaväkimiinojen kieltäminen on tärkeä humanitaarinen kysymys. Miinat aiheuttavat kohtuutonta tuhoa ja kärsimystä erityisesti siviileille vielä pitkään konfliktin jälkeen. Miinojen käyttö on paitsi selkeästi vastoin humanitaarista oikeutta myös taloudellisesti hölmöä. Sotilaallinen hyöty on erittäin pieni verrattuna miinojen aikaan saamaan haittaan siviiliväestölle. Lisäksi miinanraivaus on hidasta, vaikeaa ja kallista.

Esitys miinasopimukseen liittymisestä tuntuu hienolta, mutta sillä ei kuitata kaikkia avoimena olevia aseriisuntakysymyksiä.

Hallitusohjelmaan kirjattiin, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta arvioi vuosittain Suomen kantaa rypäleasesopimukseen. Tämä ei saa jäädä pelkäksi nykytilan vuotuiseksi toteamiseksi, vaan asiassa on aidosti edettävä. Euroopan parlamentti patisti jo vuosi sitten kaikkia jäsenmaita allekirjoittamaan rypäleasesopimuksen. EU-maista vain Suomi, Viro, Kreikka, Puola, Romania ja Slovakia ovat jättäytyneet sopimuksen ulkopuolelle.

Seuraava askel onkin se, että Suomi laatii pikaisesti aikataulun rypäleasesopimuksen allekirjoittamiselle.

Jaa sivu: