— Johanna Sumuvuori

Asiaa kutemisesta

Kovasti odotettu kalastuslaki on etenemässä eduskunnassa. Lain käsittely ei ole ollut yksituumaista, koska asiassa on intohimoja moneen suuntaan.

Annoimme ympäristövaliokunnassa tänään lakiesityksestä lausunnon. Esitin sinänsä hyvään lausuntotekstiin muutamia tiukennuksia, jotka eivät kuitenkaan menneet tässä vaiheessa läpi. Yhdyin kuitenkin valiokunnan enemmistön kantaan ja hyväksyin omalta osaltani lakiesitystä tukevan lausunnon. Lakiesitys ei ole niin tiukka kuin vihreissä toivoimme, mutta sen lähtökohta on erinomainen: kalojen luontaisen lisääntymisen ja koko elinkierron turvaaminen.

Eriävän mielipiteen lausuntoon jättivät keskustan ja perussuomalaisten edustajat. Koko lausunto ja eriävät mielipiteet ovat luettavista eduskunnan sivulta.

Vihreiden näkökulmasta kestävä kalapolitiikka edellyttää tarpeeksi tiukasti asetettuja kalastusrajoituksia ja tehokasta uhanalaisten ja heikentyneiden kalakantojen suojelua. Istutuskeskeisestä hoidosta on siirryttävä kohti kunnollista mahdollisuutta kalakantojen luonnolliseen lisääntymiseen.

Lakiesityksen perusteluissa on mainittu ”vähintään yhden kutukerran periaate”, joka turvaisi kestäviä kalakantoja. Sen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää asettaa sellaiset pyyntimitat, jotka osaltaan turvaavat kalojen useammankin lisääntymiskierron. Pyyntimitoista päätetään kalastusasetuksessa, jonka valtioneuvosto hyväksyy tulevan lain pohjalta.

Osa Suomen kalakannoista on heikentynyt merkittävästi. Äärimmäisen uhanalaisiksi lajeiksi on luokiteltu muun muassa järvilohi, meritaimen, merialueen harjus, Saimaan nieriä ja vaellussiika. Kestävän kalapolitiikan keskiössä on luontaisen lisääntymiskierron turvaamisen lisäksi vesistöjen tila ja kalojen esteetön kulku.

Olemme tuoneet esiin, että on tärkeää pystyä seuraamaan jatkuvasti kantojen tilaa, että heikentyneet kannat on mahdollista rauhoittaa nopealla menettelyllä parhaaseen tutkimustietoon pohjautuen. Lisäksi on välttämätöntä, että kapeikoissa ja virtavesien suualueilla määrätään kalojen nousun aikaan rauhoitusaika kutuvaelluksen turvaamiseksi.

Olemme vaatineet kotitarvekalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen verkkomäärän rajoittamista tiukemmin kuin nyt määritelty kahdeksan 30 metrin pituista verkkoa. Lakiesityksen sallima verkkomäärä on liian suuri eikä palvele lain päämäärää. Emme ole kuitenkaan saaneet toistaiseksi tukea esitykselle verkkomäärän puolittamisesta.

Olin ennen lausunnon valmistumista yhteydessä kala-asiantuntijoiden kanssa, joilta sain paljon arvokkaita huomioita. Yksi huomio oli, että katiskapyynnin salliminen puroissa on tullut lakiesitykseen vasta lausuntokierroksen jälkeen. Mielestämme katiskojen jättäminen pois puroissa kiellettyjen kiinteiden ja seisovien pyydysten listasta on huono juttu, johon maa- ja metsätalousvaliokunta voi vielä puuttua.

Kiitän kaikkia asiantuntijoita ja kala-aktivisteja avoimesta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta, joka toivottavasti jatkuu. On tärkeää saada laki läpi eduskunnasta, että se voisi astua voimaan niin pian kuin mahdollista.

 

Jaa sivu: