— Johanna Sumuvuori

Talvivaaran uudet ympäristövahingot on estettävä

Saimme tänään ympäristövaliokunnassa tilannekatsauksen Talvivaaran konkurssipesän vesienhallinnasta, ympäristöriskien hallinnasta ja lupatilanteesta. Kuulimme asiantuntijoita ympäristöministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kainuun ELY-keskuksesta.

Päädyimme antamaan julkisen kannanoton, jossa ilmaisemme huolemme Talvivaaran toiminnasta aiheutuvasta ympäristövahingon vaarasta. Tilanne saattaa pahentua nopeasti kevään aikana, kun kaivosalueelle jatkuvasti kertyvä vesi nostaa veden pintaa varastoaltaissa.

Nyt ensiarvoisen tärkeää on vesitaseen hallinta ympäristövahinkojen estämiseksi. Ensisijaisesti tämä on toiminnanharjoittajan omalla vastuulla, mutta myös viranomaisten on oltava selvillä tilanteesta. On varmistettava, että vesienhallinta ei pääse pettämään.

Talvivaaran konkurssi jatkuu nyt ns. julkisselvityksenä. Se tarkoittaa, että valtion on huolehdittava tässä vaiheessa tarpeelliset kustannukset jätevesien kunnollisesta puhdistamisesta ja ympäristövahinkojen estämisestä. Nyt on huolehdittava, ettei tilanne missään nimessä johda ympäristönsuojelun laiminlyömiseen.

Ympäristövaliokunnan kannanotossa edellyttämme, että "hallitus huolehtii tehokkaasti konkurssipesän hoidossa olevan toiminnan ympäristönsuojelusta edellyttäen viranomaisilta aktiivista toimintaa enempien ympäristövahinkojen ennaltaehkäisemiseksi."

Asiassa ei ole varaa odottaa pelkästään konkurssipesän omaa aktiivisuutta, vaan viranomaisen on seurattava toimintaa tarkasti.

Olemme vihreissä jo aiemmin ottaneet kantaa, että Talvivaaran konkurssipesän purkuputkihanke Oulujoen vesistön Nuasjärveen ei ole yleisen edun mukainen. Olemme erittäin huolissamme Talvivaaran toiminnan seurauksista alueen vesistöjen tilalle.

Olemme olleet samaa mieltä asiaan kantaa ottaneiden kuntien, kalastajien, vesialueiden omistajien ja kansalaisten kanssa: ilman ympäristövaikutusten arviointia tehty hanke on hylättävä ja Talvivaaraan on saatava kunnollinen jätevesien puhdistamo.

Kunnollinen jätevesipuhdistamo on oltava siellä joka tapauksessa, mikäli toiminta jatkuu. Purkuputki odottaa juuri lupahakemuksensa ratkeamista - asiaa käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Jaa sivu: