— Jyrki Kasvi

Toimeentulotuen sietämätön hitaus

Jyrki kasvi, toimeentulotuen hakijoiden tilanne on korjattava välittömästi

Vihreä eduskuntaryhmä kysyi eilen 2.3. suullisella kyselytunnilla toimeentulotuen Kela-siirron ongelmista. Jätimme asiasta hallitukselle myös kirjallisen kysymyksen.

Kysyimme muun muassa, miten hallitus aikoo purkaa toimeentulotuen käsittelyruuhkan ja turvaa lain edellyttämän henkilökohtaisen harkinnan tukipäätöksiä tehtäessä. Lisäksi kysyimme, miten hallitus korjaa sen, että Kelan virkailijat ja kuntien sosiaalityöntekijät ovat tehneet Kela-siirron jälkeen ristiriitaisia päätöksiä.

Toimeentulotuen perusosan hakeminen ja maksaminen siirtyvät kuntien sosiaalitoimistoista Kelalle helmikuun alussa. Perusosa siirrettiin Kelalle, koska eri puolilla Suomea asuville tuen hakijoille haluttiin taata yhdenvertaisempi kohtelu. Perustoimentulon hakemisesta haluttiin myös tehdä vähemmän leimaavaa, jotta entistä useampi siihen oikeutettu hakisi tukea.

Hyvistä perusteluista huolimatta siirron käytännön toteutus tyrittiin pahasti. Kärsijöinä ovat ennen kaikkia olleet toimeentulotuen hakijat, kaikkiaan 261 500 suomalaiskotia. Helppoa ei ole myöskään Kelan ja kuntien sosiaalitoimistojen henkilökunnalla, jotka yrittävät auttaa eri tavoin vaikeissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Tilanne on inhimillisestä kestämätön.

Hallitus leikkasi Kelan resursseja budjetissaan, ja toimeentulotuen käsittelyyn palkattiin vain puolet siitä käsittelijämäärästä, joka kunnissa käsitteli toimeentulotuen perusosahakemuksia. Tämän seurauksena hakemuksia ei pystytä Kelassa käsittelemään lain säätämässä ajassa.

Kelan henkilöstö ei myöskään ehdi tehdä toimeentulotukilain edellyttämiä hakijan tilanteen henkilökohtaisia arviointeja, jolloin päätökset on jouduttu tekemään mekaanisesti laskelman perusteella. Henkilökohtaisen arvioinnin puute on näkynyt erityisesti kiireellisissä tilanteissa, joissa kriisiapua on tarvittu mahdollisimman nopeasti esimerkiksi lääkkeiden maksamiseksi tai perheen häädön estämiseksi. Lehdissä ja keskustelupalstoilla on kerrottu erilaisista kafkamaisista tilanteista, joihin toimeentulotuen asiakkaat ovat joutuneet. Esimerkiksi IltalehdessäSuomi 24 foorumilla, toisessakin Iltalehden jutussa, Iltasanomissa ja Etelä-Suomen sanomissa.

Tilanteesta ihmisille aiheutuneita ongelmia kuvataan myös jättämässämme kirjallisessa kysymyksessä.

Yhtenä syynä tilanteeseen on se, että kansaneläkelaitos ei ole voinut hyödyntää kuntien sosiaalitoimien tietovarantoja. Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmät eivät myöskään ole tehostaneet päätösten tekoa niin paljon kuin etukäteen odotettiin. Tiedonsiirron ja ohjelmistojen suunnittelu ja testaus olisi tullut aloittaa hyvissä ajoin yhteistyössä kuntien kanssa. Lisäksi olisi tarvittu erityislaki, joka olisi mahdollistanut tietojen siirron kunnilta Kelalle tehtävän siirron yhteydessä.

Siirtoa on vaikeuttanut myös huono ajoitus. Kuntien sosiaalitoimet eivät monessa tapauksessa voineet tehdä toimeentulotukipäätöksiä kuin vuoden vaihteeseen asti, koska tieto perusosan suuruudesta vuonna 2017 saatiin vasta vuoden 2016 lopulla. Jos siirto olisi tehty esimerkiksi maaliskuussa, uudet hakemukset olisivat jakautunut pidemmälle ajalle, eikä käsittely olisi ruuhkautunut yhtä pahasti.

Joka tapauksessa hallituksen ja Kelan on korjattava tilanne välittömästi. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sitä saavalla ihmisellä ei ole muita tuloja eikä säästöjä. Toimeentulotuen viivästyminen aiheuttaa hänelle välittömän taloudellisen kriisiin, joka johtaa esimerkiksi sähköjen katkaisemiseen tai ruoan loppumiseen.

Hallituksen on välittömästi turvattava Kelalle riittävä rahoitus lisähenkilöstön palkkaamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan on saatava toimeentulotukiohjeensa kuntoon. Kelan yhteistyötä ja tietojen vaihtoa kuntien sosiaalitoimistojen kanssa on tehostettava.

Ja kun tilanne on saatu hallintaan, meidän kaikkien on pysähdyttävä pohtimaan, miten näin pääsi käymään. Mitä tästä voidaan ottaa opiksi, ettei samoja virheitä toisteta esimerkiksi hallituksen kaavailemassa sote-uudistuksessa.