— Kasvi Jyrki

Julkiset tietovarannot pitää avata

Radikaalisti avoin ja rohkeasti oikeudenmukainen – näin Vihreät linjaa tietoyhteiskunnan tulevaisuudesta tuoreessa ohjelmassaan ”Radikaalisti avoin yhteiskunta”. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi ohjelman tänään sunnuntaina Iisalmessa pidetyssä kokouksessaan. Itse toimin tietoyhteiskuntaohjelmaa valmistelleen työryhmän johtajana.

Mutta mikä radikaalisti avoin yhteiskunta sitten on? Käsitteellä Vihreät tarkoittaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tietoyhteiskuntaa, jossa tietotekniikkaa käytetään lisäämään kansalaisten tasa-arvoa sekä edistämään avointa demokratiaa.

Yksi radikaalisti avoimen yhteiskunnan lähtökohdista on julkisesti tuotetun tiedon avoimuus ja saatavuus koneluettavassa muodossa. Vihreiden mielestä on välttämätöntä avata julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Avattavia tietovarantoja voisivat olla muun muassa tilastot, kartat sekä säätiedot tai jopa museoiden kokoelmat.

Tietovarantojen avaamishankkeissa on siirryttävä työryhmäpuuhastelusta pikaisiin käytännön toimiin. Suomi voi vielä päästä julkisen datan avaamisen kärkimaiden joukkoon, mutta se edellyttää, että päätökset tehdään ja hankkeet toteutetaan nopeasti. Avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksista kertoo jotakin se, että Euroopassa avoimen datan markkinoiden potentiaaliseksi arvoksi on arvioitu 27 miljardia euroa.

Toisaalta radikaalisti avoimessa yhteiskunnassa julkinen päätöksenteko on merkittävästi nykyistä avoimempaa, ja käsiteltävät asiat ovat julkisia heti kun niiden valmistelu alkaa. Esimerkiksi kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen pitää voida seurata päätöksentekoa nykyistä helpommin. Avoimuuden lisäämiseksi Vihreiden tietoyhteiskuntaohjelmassa esitetään, että esimerkiksi eduskunnan valiokuntien kokoukset sekä kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokoukset tulee esittää Internetissä niiltä osin kuin esittäminen ei vaaranna turvallisuutta tai kenenkään yksityisyyttä.

Näiden kahden lähtökohdan lisäksi tietoyhteiskuntaohjelmassa linjataan myös lukuisia muita yksityiskohtaisempia tavoitteita. Esimerkiksi rajoittamaton pääsy Internetiin on sananvapauden, kokoontumisvapauden ja yhdenvertaisuuden perusedellytys. Yhteys Internetiin on sähkö- ja vesijohtoverkkoon rinnastettava peruspalvelu, ja verkkoyhteyden sulkemista ei tule käyttää rangaistuksena. Tietotekniikan elinkaarta taas on pidennettävä ja elektroniikkajätteen kierrätysastetta on nostettava yli 95 prosenttiin. Julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta on kohdistettava energiatehokkaan ja kierrätettävän teknologian kehittämiseen.

Unohtaa ei sovi sitäkään, että julkisen palvelun viestimillä on myös tietoyhteiskunnan tulevaisuudessa tärkeä rooli. Siksi Yleisradion rahoitus tulisi hoitaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella, henkilökohtaisella ja tulosidonnaisella mediamaksulla.

Kokonaisuudessaan tietoyhteiskuntaohjelma päivitetään Vihreiden verkkosivuille heti, kun puoluevaltuuskunnan siihen hyväksymät muutokset on kirjattu ohjelmaan.

Jaa sivu: