— Kasvi Jyrki

Suvaitsevaisuus (cc), ympäristöstä huolehtiminen (cc), vihreä talous (cc)

Vihreät on vapauttanut laajan poliittisen ohjelmatyönsä avoimeen käyttöön Creative Commons 0 -julkaisulisenssillä. Ohjelmatyön vapauttaminen tarkoittaa sitä, että nykyisiä ja tulevia politiikkaohjelmiamme saa kopioida, lainata, muokata ja hyödyntää vapaasti ja kaikkialla ilman, että edes lähdettä tarvitsee mainita.

Teemme avointa politiikkaa. Siihen ajatukseen sopii ohjelmien vapauttaminen erinomaisesti. Kansalaiset, kaupalliset toimijat ja muut puolueet ovat tervetulleita kopioimaan ohjelmiamme, arvojamme ja tavoitteitamme vaikka sanasta sanaan.

Toivon, että Vihreiden arvot ja tavoitteet, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, vihreän talouden rakentaminen, suvaitsevaisuuden lisääminen ja ympäristön tilan parantaminen nousevat ohjelmatyön avaamisen myötä vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tiedon yhteisöllinen jakaminen on arkea Facebookin, Twitterin ja Wikipedian käyttäjille. Samalla yhteisöllisyyden periaatteella toimii parhaimmillaan myös politiikka: toinen toisiamme täydentäen saavutamme parempia lopputuloksia kuin yksin puurtamalla. Siksi ohjelmiamme saa kopioida copy-paste -menetelmällä minne tahansa, vaikka suoraan hallitusohjelmaan.

Ohjelmatyön vapauttaminen on myös kannanotto SDP:n vaalijulisteisiin, joiden kantavina ajatuksina on työn ja oikeudenmukaisuuden käsitteiden "omiminen" SDP:lle tekijänoikeuksista ilmoittavalla Copyright-symbolilla.

Aatteiden ja ajatusten omistajaksi pyrkiminen on SDP:ltä höperö siirto aikana, jolloin avoimuus, sosiaalinen media, vapaat ohjelmistot ja osallistumistalous ovat uuden työn perustekijöitä. On jopa ironista, että SDP:n toisessa julisteessa Copyright-merkillä varustettiin työn käsite.

Tämä siksi, että työn käsitteen omiminen sopii hyvin yhteen SDP:n vanhanaikaisen työkäsityksen kanssa. Tulevaisuudessa työ on entistä enemmän informaation ja erilaisten sisältöjen uudelleen jalostamista. Sen mahdollistaa avoimuus ja avoin vihreä politiikka, ei suljettu sosialidemokraattinen malli.

Vuonna 2001 Yhdysvalloissa perustettu Creative Commons (CC) on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka mahdollistaa luovan työn tuotteiden laillisen levittämisen vapaiden lisensointimallien avulla. CC -lisensseillä tekijä voi määrätä teoksensa tekijänoikeuslain suomista oikeuksista haluamallaan tavalla ja esimerkiksi vapauttaa työnsä muiden jatkojalostettavaksi. Lisätiedot: http://creativecommons.fi/


Jaa sivu: