— Krista Mikkonen

Vihreät lähtee kunnallisvaaleihin kuunnellen

Kunnallisvaaleihin on aikaa 11 kuukautta. Vaikkei tavallisen kuntalaisen kannalta asia tunnu vielä ollenkaan ajankohtaiselta, niin puolueissa vaaleja valmistellaan jo täydellä tohinalla.

Ensi syksynä valitaan uudet kokoonpanot kuntien valtuustoihin. Valtuustoissa tehdään asukkaiden arjen kannalta ne tärkeimmät, arkipäivään vaikuttavat päätökset. Esimerkiksi miten päivähoito on järjestetty, missä on kouluja, millaisia liikuntapaikkoja rakennetaan, minne saa rakentaa, miten vanhukset hoidetaan ja paljonko satsataan terveydenhoitoon.

Vihreiden kunnallisvaaliohjelman ensimmäinen luonnos on nyt valmis. Viikonlopun valtuuskunta käy siitä lähetekeskustelun, jonka jälkeen se lähtee kommenteille vihreisiin yhdistyksiin ympäri Suomen. Haluamme, että kuntalaisten ääni kuuluu paremmin paikallisessa päätöksenteossa. Yhtälailla haluamme, että jäsenistön ääni kuuluu puolueemme toiminnassa. Siksi jo kuntavaaliohjelman valmisteluvaiheessa kysyimme jäseniltä, mistä asioista Vihreiden tulisi kuntavaaleissa puhua ja mitä asioita he pitävät kunnissa tärkeimpinä. Lisäksi tiedustelimme jäsenistön kantaa kuntaliitoksiin ja palveluiden ulkoistamiseen. Vastauksia kyselyyn tuli noin 850. Niiden pohjalta ohjelmaa oli hyvä lähteä rakentamaan.

Haluamme, että kunnissa tehdään vastuullista politiikkaa, päätösten vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen tulee ottaa huomioon. Ympäristönsuojelu tai ilmastonmuutoksen ehkäisy eivät ole irrallisia asioita, vaan niihin vaikutetaan paikallisilla päätöksillä. Siksi kunnissa pitää panostaa joukkoliikenteeseen, rakentaa energiapihejä asuntoja, kaavoittaa palveluiden ääreen, ehkäistä jätteiden syntyä, tehdä kestäviä hankintoja ja suojella vesiämme ja metsiämme.

Kunnan tehtävänä on järjestää palveluita kuntalaisilleen. Haluamme, että kaikista kuntalaisista pidetään huolta. Kunnan tulee ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella estetään ongelmien kasaantuminen. Keinoja ovat mm. riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa, liikunta- ja kulttuuripalveluihin satsaaminen ja kotihoidon tukeminen.

Vihreät haluavat karsia kunnista turhaa byrokratiaa. Hallintokuntien rajojen eivät saa estää kuntalaisten palvelemista. Kunnan palvelut tulisi saada yhdeltä luukulta. Kunnan tulee tukea asukkaiden, järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksia järjestää omannäköistään toimintaa. Kunnan omistamat tilat tulee avata paremmin yhteiseen käyttöön, esimerkiksi koulut järjestöjen iltakäyttöön.

Kunta on kuntalaisia varten. Kunnan päätöksenteossa kaikkien kuntalaisten ääni tulee saada paremmin kuuluviin. Päätöksenteko ei saa karata ihmisten ulottumattomiin, sen tulee olla avointa eivätkä hyvät ideat saa juuttua byrokratiaan. Tarvitaan enemmän ja kevyempiä vaikuttamiskanavia kuin pelkkä valtuusto ja lautakunnat. Tällaisia tapoja ovat esim. kunnanosavaltuustot, nuorisovaltuustot, vanhus- ja vammaisneuvostot, järjestöfoorumit tai kyläkuulemiset. Näiden lisäksi tarvitaan lisää uusia tapoja ja väyliä, joiden kautta asukkaat voivat vaikuttaa kotikuntansa asioihin, antaa ideoita ja kertoa mielipiteitään.

Kuntaliitokset eivät ole Vihreille peikko, muttei myöskään itsetarkoitus. Kuntarajoihin ei pitäisi kenenkään arjen kompastua ja siksi arjen asiointialue on luonteva pohja kunnalle. Kuntaliitos ei muuta maantiedettä. Syrjäinen kunta pysyy syrjäisenä, on se sitten nimellisesti osa keskuskaupunkia tai ei. Monissa pienissä syrjäisissä kunnissa palvelut on järjestetty tehokkaasti, hallintokuntien rajat ylitetään luontevasti ja asukkaiden ääni tulee kuuleviin. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ne voisivat tuottaa yhdessä suurempien kuntien kanssa, jotta erityispalveluita voidaan tarjota eikä yksi kallista hoitoa tarvitseva asukas kaada koko kunnan taloutta.

Vihreät haluavat rakentaa kuntaa ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä kunnassa edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään.

Lähde mukaan tekemään omasta kotikunnastasi vihreämpää, ryhdy ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin: www.vihreat.fi/ehdokkaaksi

Jaa sivu: