— Krista Mikkonen

Kivaa kuntaa etsimässä

Tänään Vihreät kunnallisvaaliehdokkaat ja yhdistykset viettävät Kiva kunta –päivää. Erilaisia tapahtumia ja tempauksia on ympäri Suomea. Luvassa on esimerkiksi zumbaa, pyörähuoltoa, kirjankierrätyspistettä ja kyläsuunnittelua. Tapahtumat löydät täältä.

Haluamme juhlia kansalaistoimintaa ja muistuttaa, että tulevien kuntapäättäjien täytyy olla kiinni kotikuntansa asukkaiden arjessa. Kunnan tulee huolehtia kuntalaistensa tarvitsemista palveluista. Kivassa kunnassa huolehditaan myös siitä, että kuntalaiset voivat itse aktiivisesti olla mukana kuntayhteisössä - sekä päättämässä että toimimassa. Tutkimukset kertovat, että ihmisten onnellisuutta lisää se, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä. Kuntien kannattaisi muistaa tämä paremmin.

Kivassa kunnassa asukkaat voivat vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon muulloinkin kuin kerran neljässä vuodessa kuntavaaleissa äänestämällä. Siksi ihmiset otetaan mukaan oman lähiympäristön ja lähipalveluiden suunnitteluun. Keinoja tulee olla monenlaisia. Mitä suurempi ja laajempi kunta, sen helpommin paikalliset asiat jäävät jalkoihin ja paikallistuntemus katoaa. Tämän välttämiseksi on otettava käyttöön kunnanosavaltuustoja, asukasraateja ja kyläkuulemisia. Erilaisten palveluiden käyttäjille on kertynyt paljon kokemusta. Tätä kannattaa kunnissa hyödyntää nykyistä paremmin ottamalla käyttäjät mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Ihmiset haluavat toimia yhdessä. Kunnissa tarvitaan kylätalojen, nuorisotilojen ja asukastupien kaltaisia paikkoja, jossa voi kohdata ilman ostopakkoa. Suomi on täynnä erilaisia järjestöjä ja yhä enemmän ihmiset järjestävät spontaanisti kaikenlaisia yhteisiä tapahtumia ravintolapäivistä kirpputoreihin. Tällaista omaehtoista toimintaa kuntien tulisi tukea. Erilaiset lupakäytännöt tulisi karsia minimiin, jottei ihmisten intoa tukahduteta. Kuntien julkisten tilojen tulisi olla helpommin yhteisessä käytössä.

Kivassa kunnassa tuetaan järjestöjen toimintaa. Järjestöistä löytyy mielekästä tekemistä kaikille lapsista ikäihmisiin, pallonpotkijoista pitsinnyplääjiin, kivienkeräilystä koiraharrastukseen. Hyvin pienellä kunnan panoksella esim. edullisten tilojen tai ohjaajapalkkioiden myötä järjestöt voivat tarjota suuren määrän harrastusmahdollisuuksia ja yhdessä tekemisen paikkoja. Siksi kuntien ei tule tiukkoinakaan aikoina leikata järjestöavustuksia, niiden avulla euro moninkertaistuu.

Kiva kunta pitää erityisesti huolta heikoimmistaan, näin kaikilla on kivempaa.

Jaa sivu: