— Krista Mikkonen

Sairaat rakennukset vievät lastemme terveyden

Liian moni koulu- ja päiväkotirakennus on sairas. Tässä taloustilanteessa päiväkotien, koulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaus olisi mitä mainiointa elvytyspolitiikkaa. Valtionvarainministeriön virkamiehistä niin ylijohtaja Jukka Pekkarinen kuin juuri eläköitynyt valtiosihteeri Raimo Sailaskin ovat pitäneet tätä keinoa esillä, mutta valtionvarainministeri Jutta Urpilainen ei kevään lisäbudjetissa osoittanut tähän yhtään lisäeuroa.

Viime syksyn talousarvioon Vihreät saivat neuvoteltua homekoulujen korjaukseen hieman lisää rahaa. Koulujen korjaustarpeeseen nähden raha on kuitenkin luokattoman pieni. Useat kunnat ovat joutuneen talousahdingossaan tinkimään omista investoinneistaan. Monet koulut ja päiväkodit ovat jo vuosikausia olleet jonossa odottamassa omaa korjausvuoroaan. Ja samanaikaisesti monet talon käyttäjistä ovat sairastuneet. Valtiolta saatu porkkanaraha nopeuttaisi merkittävästi myös kuntien korjausinvestointien aloittamista.

Erityisesti julkinen rakennuskantamme on käsittämättömän huonossa kunnossa.

Kuntien korjausvelan suuruus on kasvanut hurjiin mittaluokkiin, monissa kunnissa kaikki seuraavan vuosikymmenen investointivaraukset voisi käyttää pelkkään korjausrakentamiseen, eikä sekään vielä riittäisi samaan rakennuskantaa kuntoon. Eduskunnan tarkastuslautakunnan tekemän selvityksen mukaan jopa 12 - 18 prosenttia koulu- ja päiväkotirakennuksista sekä noin joka neljäs hoitolaitoksistamme kärsii homeongelmista! Koko maan tasolla korjausvelkamme on Suomen valtion vuosibudjetin suuruusluokkaa.

Kenenkään ei pidä enää sietää huonoa rakentamista. Kuntien tulee valvoa rakennustoimintaa entistä paremmin. Kuntapäättäjien ei pidä kohdistaa säästötoimia rakennustarkastukseen, vaan pikemminkin lisätä niiden resursseja. Urakoiden tilaajien tulee huolehtia siitä, että aikataulut ovat kohtuullisia, sillä kiireellä tulee helposti huonoa. Liian usein rakentajan hutilointi on ollut seurausta tiukasta aikataulusta. Tarjoukset on laskettu niin tiukoilla aikatauluilla, etteivät ne kestä yhtään viivytystä. Edes riittäville rakenteiden kuivatuksille ei ole aikaa, minkä johdosta kosteus jää rakenteisiin ja aiheuttaa myöhemmin homeongelmia. Urakoitsijoille asetettavat tilaajavastuulain sakkomaksut pitäisi sitoa koko urakan kokonaisbudjettiin, jotta rakentamisen laadusta ei tingitä tietoisesti ja laskelmoiden.

Korjausrakentamisen pestuupäivät on syytä aloittaa heti valtion ja kuntien yhteistyössä. Rakennusten korjaaminen on edessä joka tapauksessa, ja on hölmöä lykätä sitä yhtään pidemmälle. Samalla luodaan kipeästi tarvittavia työpaikkoja. Valtion tulee suunnata elvytysrahaa korjausrakentamiseen ja kuntien omat investoinnit pitää kohdentaa rakennusten kunnostamiseen. Työ pitää aloittaa koulu- ja päiväkotirakennuksista, sillä emme saa pilata etenkään lastemme ja nuortemme terveyttä sairailla rakennuksilla. Myös hoitolaitosten homeongelmat on saatava pikaisesti kuriin.

Jaa sivu: