— Krista Mikkonen

Uutta työtä pienyrittäjyyttä tukemalla

Krista Mikkonen

Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi vaihtoehdon hallituksen leikkauspolitiikalle. Vihreä talousohjelma kaventaa tuloeroja, vähentää köyhyyttä ja tasapainottaa valtiontalouden kahdessa vaalikaudessa.

Talousohjelma toimii myöhemmin syksyllä julkaistavan Vihreän varjobudjetin pohjana.

Suomen työllisyys tulee saada Pohjoismaiselle tasolle. Yhä useammalla tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään. Työllisyys määrittää talouden sopeutusten tarpeen. Mitä korkeampi työllisyysasteemme on, sitä vahvempi on taloutemme.

Vihreän työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo, energiavallankumous ja muut globaalit kasvualat sekä yrittäjyyden vahvistaminen.

Perustulon avulla kaikki työnteko on kannattavaa. Se lisää työhön osallistuvien määrää, mahdollistaa joustavan liikkumisen eri elämäntilanteiden välillä ja helpottaa erilaisten roolien yhdistämistä.

Energianvallankumous siirtää energiataloutemme puhtaisiin kotimaisiin energialähteisiin pohjautuvaksi, mikä tuo merkittävän määrän uusia työpaikkoja.

Suomessa on pitkään tehty politiikkaa, joka on keskittynyt vientisektoriin ja suurten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn tukemiseen. Hyvinvointimme on rakentunut vahvoille, mutta kapeille harteille. Pienet yritykset ja kotimaiset palvelualat on unohdettu, vaikka niiden merkitys työllistäjänä on merkittävä. Suurten yritysten lisäksi on tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tulevaisuuden työpaikat syntyvät niihin.

Vientiyritysten tukeminen on perusteltua jatkossakin. Oikealla kohdentamiselle saadaan enemmän aikaan. Paukkuja on laitettava ennen kaikkea tulevaisuuden kasvualoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas teknologia, kiertotalous, energiansäästöön liittyvät ratkaisut, digitalisaatio, robotiikka ja terveysteknologia. Näihin liittyvillä ratkaisuilla on maailmalla kasvavaa kysyntää ja valtavat markkinat.

Yrittäjyyden tukeminen ja pienten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen mahdollistavat lukuisien uusien työpaikkojen syntymisen. Suomessa on määrällisesti paljon pieniä yrityksiä, mutta niissä on työpaikkoja selvästi vähemmän kuin muualla Euroopassa. Meillä alle 10 hengen yritykset työllistävät vain neljänneksen yksityisen sektorin työntekijöistä. Jo eurooppalaisen keskitason (29%) saavuttaminen tarkoittaisi 65 000 uutta työpaikkaa.

Vihreät haluavat mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ansiosidonnaisella päivärahalla. Tällöin nyt niukaksi käynyttä starttirahaa riittäisi useammalle aloittelevalle yrittäjälle. Haluamme myös madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä. Tämä tulisi tehdä myöntämällä yrittäjälle vuoden määräaikainen vapautus uuden työntekijän sivukuluista.

Kansallinen tulorekisteri on hyvä keino vähentää byrokratiaa ja helpottaa yrittäjyyttä. Viiden prosentin yrittäjähuojennuksen toteuttaminen puolestaan helpottaa yrittäjän verotaakkaa. Sipilän hallitusohjelma sisältää nämä molemmat, ja eduskuntaryhmämme kannattaa niitä lämpimästi.

Vihreät haluaa helpottaa joukkorahoituksen käyttöä vapauttamalla pienet, alle 500 euron, pääomatulot veroista. Tämä lisäisi kansalaisten toimimista piensijoittajina ja toisi yrityksille uuden kanava pääoman keräämiselle. Myös harmaan talouden torjunta tukee pienyrittäjyyttä. Erityisesti palvelualoilla monet yrittäjät joutuvat kilpailemaan pimeästi työtä tarjoavien kanssa ja harmaa talous on suoraan pois yrittäjän palkkapussista.

Menestymisemme on nojannut vahvasti korkeaan koulutukseen ja osaamiseemme. Näin on jatkossakin. Siksi Vihreät eivät hyväksy koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvia leikkauksia. Yritystemme menestyminen tulevaisuuden kasvualoilla vaatii osaamista ja innovaatioita. Sipilän hallitukselta on äärimmäisen lyhytnäköistä kohdentaa rajut leikkaukset osaamista ja innovaatioita synnyttäviin toimintoihin.