— Krista Mikkonen

Maanpuolustuksessa varauduttava uudenlaisiin uhkiin

Krista mikkonen

Vihreiden mielestä puolustusselonteossa olisi pitänyt huomioida vahvemmin sodankäynnin muutokset ja uudenlaisiin uhkiin vastaaminen.

Suomen lähialueen turvallisuustilanne on heikentynyt. Puolustusselonteko vastaa muutokseen mittavilla asehankinnoilla, kasvattamalla sodan ajan joukkoja ja lisäämällä valmiutta.

On selvä, että Suomen tulee huolehtia omasta uskottavasta puolustuskyvystään, mutta selonteossa kuvattu sodanajan joukkojen määrän kasvattaminen on pääosin numerokikkailua. Todellinen käytössä olevien joukkojen määrä ei juurikaan eroa nykyisestä, koska laskentatapa muuttuu. Taustalla taitavat olla pikemminkin puolue- kuin puolustuspoliittiset syyt.

Vihreät ovat sitoutuneet korvamaan meri- ja ilmavoimien vanhentuvan kaluston ja suorituskyvyn, vaikkakaan emme ole sitoutuneet tiettyihin euromääriin.

Emme myöskään ole sitoutuneet mihinkään sellaiseen rahoitukseen, jossa puolustushankinnat rahoitettaisiin leikkaamalla hyvinvointipalveluista. Näin suurissa hankinnoissa päätöksiä ei voi tehdä ota tai jätä -periaatteella.

Kriisin ajan energiaomavaraisuus turvattava

Meidän tulisi huomioida sodan ja kriisin ajan energiaomavaraisuus, joka turvataan kotimaisten polttoaineiden, biotalouden ja vaihtoehtoisten energialähteiden avulla.

Tämä liittyy yhteiskunnan kriisinkestokykyyn eli resilienssiin. Maanpuolustustyö tulisikin nähdä nykyistä laajempana käsitteenä. Siihen tulisi ottaa perinteisten maanpuolustusjärjestöjen lisäksi mukaan myös muut toimijat, kuten esimerkiksi energiantuotanto ja terveyspalvelut.

Tasa-arvoinen asepalvelus tavoitteeksi

Maanpuolustustahto ja -taito ei katso sukupuolta. Selonteossa asetetaan tavoitteeksi naisten määrän lisääminen kriisinhallinnassa. Naisten määrää tulisi lisätä myös asepalveluksessa ja tämän voisi aloittaa laajentamalla kutsunnat naisiin. Jatkossa tulisi ottaa askelia kohti sukupuolia tasavertaisesti kohtelevaa asepalvelusta.

Haluamme syvempää yhteistyötä Ruotsin kanssa

On hyvä, että Suomi sitoutuu selonteossa aktiivisesti kehittämään Euroopan unionin puolustusyhteistyötä. Yhdellä kumppanilla on kahdenvälisessä puolustusyhteistyössä erityisasema, sekä meidän vihreiden että puolustusselonteon mielestä.

Se on Ruotsi.

Yhteistyö Ruotsin kanssa kuitataan kuitenkin selonteossa muutamalla rivillä. Tähän olemme pettyneitä. Puolustusyhteistyön syventämiselle ei aseteta selonteossa rajoitteita - ja hyvä niin. Mutta sille ei myöskään aseteta tavoitteita.

Me vihreät asetamme tavoitteita. Meidän tavoitteenamme on lisätä yhteistä koulutusta ja yhtenäistää huoltovarmuutta. Me harjoittelisimme ruotsalaisten ja suomalaisten joukkojen toimimista yhden johdon alaisuudessa sotaharjoituksissa, kuten kriisinhallinnassa jo tehdään.

Vihreiden tavoite Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistyölle on yhteiset turvatakuut sisältävä puolustusyhteistyösopimus, vaikka se ei ehkä toteudukaan lyhyellä tähtäimellä.

Asevarustelua pitää hillitä

Puolustusbudjetin kasvattaminen on aina huono asia ja se kertoo ulkopolitiikan epäonnistumisesta. Tavoitteena tulee aina olla asevarustelun hillitseminen. Siinä kilpailussa ei ole voittajia.

Ydinaseiden uhka on palannut kansainväliseen politiikkaan. Meidän on mietittävä, miten Suomi voi olla edistämässä aseistariisuntaa kansainvälisesti. Suomen pitää tukea neuvotteluja YK:n puitteissa sitovan ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi.

Lue koko ryhmäpuhe täältä