— Mari Kamaja

Tekijänoikeusaloite pitää käsitellä avoimesti

Tänään eduskunnan käsittelyyn otetaan suomalaisen demokratian järjestyksessä toinen kansalaisaloite: aloite tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta. Jo kuusi kansalaisaloitetta on ylittänyt vaadittavan 50 000 allekirjoituksen rajan. Tekijänoikeusaloitteen lisäksi myös kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on tulossa tänä keväänä eduskunnan käsittelyyn.

Mahdollisuus kansalaisaloitteeseen säädettiin perustuslakiin viime hallituskaudella Vihreiden Tuija Braxin ollessa oikeusministeri. Vihreä eduskuntaryhmä pitää erinomaisena, että kansalaisaloitteen ansiosta kansalaisilla on mahdollisuus nostaa eduskunnan käsittelyyn tärkeinä pitämiään asioita.

Tekijänaloitteessa vaaditaan lukuisia muutoksia nykyisiin tekijänoikeus- ja rikoslakeihin. Aloite poikkeaa laajuudessaan aiemmin käsittelyssä olleesta turkistarhauksen kieltämistä esittäneestä aloitteesta, jossa pystyi selkeästi äänestämään kyllä tai ei. Tekijänoikeusaloitteessa esitetään monia erillisiä lakimuutoksia, joten aloitteen kannattaminen tai vastustaminen ei ole mustavalkoinen asia. Tämä tuo oman haasteensa asian käsittelyyn.

Tekijänoikeuslainsäädäntöä pidetään syystä vaikeaselkoisena ja monimutkaisena. Myös kansanedustajalta perustellun näkemyksen muodostaminen tekijänoikeuslainsäädännön muutostarpeista kysyy vaivannäköä ja vahvaa motivaatiota.

Maailma muuttuu ja lainsäädännön on pysyttävä muutoksen mukana. Tekijänoikeusaloite velvoittaa eduskunnan puntaroimaan, onko tekijänoikeuslainsäädntö ajan tasalla vai kaipaako se päivittämistä. Pidän hyvänä, että kansalaisaloite tekijänoikeuslainsäädännön muutoksista haastaa eduskunnan pohtimaan tekijänoikeuksien ajantasaisuutta. Tekijänoikeuslainsäädäntö on kuitenkin tietoyhteiskunnan keskeisintä kivijalkaa.

Tekijänoikeuksien tavoitteena on turvata luovan työn tekijöille työn tekemisen edellytykset. Toisaalta lainsäädännön pitäisi taata se, että kansalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luovan työn tuloksista, tieteestä, taiteesta ja keksinnöistä. Muutoksia lainsäädäntöön on helppo vaatia, mutta kaikkien osapuolten vaatimusten yhtaikainen toteuttaminen on lainsäätäjälle kaikkea muuta kuin helppo tehtävä. Tekijänoikeuslainsäädännön pitää myös jatkossa turvata tekijöille oikeudenmukainen korvaus luovan työnsä tuloksista.

Vihreän eduskuntaryhmän näkemys on, että jokainen kansalaisaloite ansaitsee demokraattisen ja avoimen eduskuntakäsittelyn. Lähetekeskustelun lisäksi myös valiokuntakäsittelyn tulisi olla mahdollisimman avointa, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus ottaa kantaa kuultujen asiantuntijoiden puheenvuoroihin ja arvioida asiantuntijoiden näkemysten vaikutus aloitteen käsittelyyn ja sen lopputulokseen.

Jaa sivu: