— Mari Kamaja

Avoimuutta kauppaneuvotteluihin

Eduskunnassa keskusteltiin tänään Yhdysvaltojen ja EU:n kauppa- ja investointineuvotteluista eli niin sanotuista TTIP-neuvotteluista. Pidin Vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa totesin, että kannatamme vapaata ja reilua kaupankäyntiä. Parhaassa tapauksessa kauppa lisää yhteiskuntien riippuvuutta toisistaan, yhteistyötä ja vahvistaa vakautta valtioiden välillä.

Emme kuitenkaan halua, että vapaan kaupan varjolla pyritään puuttumaan niihin lakeihin ja periaatteisiin, joita demokraattisella päätöksenteolla on luotu. Kaupan sääntöjen on sopeuduttava kansanvaltaisesti päätettyihin pelisääntöihin, ei toisin päin.

Yksi äärimmäisen tärkeä kysymys neuvotteluissa on vastavuoroinen tunnustaminen. Vihreiden mielestä sopimuksella ei tule voida vastavuoroisen tunnustamisen avulla käytännössä heikentää ympäristönsuojelun tai terveydensuojelun tilaa. Tämä riski toteutuisi, jos yritykset voisivat aina valita heikomman säätelyn tason kummasta tahansa talousalueesta.

Euroopan unioni on viime vuosina tehnyt paljon sellaista lainsäädäntöä, joka itse asiassa vaikuttaa EU:n rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi kosmetiikan eläinkoekielto koskee myös Eurooppaan tuotavaa kosmetiikkaa ja se on vähentänyt kosmetiikan eläinkokeita myös EU:n ulkopuolella.

Riskinä kuitenkin on, että vastavuoroisen tunnistamisen mekanismin kautta nämä tuontituotteille asetettavat vaatimukset käytännössä poistuisivat. Tästä taas seuraisi pian perässä vaatimuksia heikentää myös EU:n alueelle toimivien yritysten säätelyä. Näinhän on käytännössä jo käynyt näistä neuvotteluista sinänsä erillisen prosessin, eli lentoliikenteen päästökaupan, kanssa.

Onko tämä sitten todellinen uhka? Sitä voidaan tässä vaiheessa vain spekuloida, koska emme ole nähneet vielä yhtään tekstiluonnosta. On hyvä muistaa, että yhdysvaltalaiset yritykset ovat jo aikoinaan raivokkaasti vastustaneet esimerkiksi REACH-kemikaalisäätelyä, joten aivan tyhjästä nämä huolet eivät ole nousseet.

Tämän päivän eduskuntakeskustelussa ulkomaankauppaministeri Stubb ei oikeastaan kommentoinut lainkaan tätä vastavuoroisen tunnustamisen kysymystä, joten hänen arvioitaan asiasta ei nyt ole käytössä. Vihreät tulevat joka tapauksessa seuraamaan tätä asiaa tarkasti.

Sopimuksen vaikutusten arviointi olisi tietenkin helpompaa, jos neuvottelut olisivat avoimet. Vihreiden mielestä avoin neuvotteluprosessi sopisi tämän päivän maailmaan. Nyt tilanne on nurinkurinen: lukuisilla yrityksillä on pääsy sopimuksen tekstiluonnoksiin, mutta samaa mahdollisuutta ei ole suurimmalla osalla parlamentaarikoista, tutkijoista ja kansalaisjärjestöjen edustajista.

Vihreät uskovat että avoin neuvotteluprosessi parantaisi neuvottelujen edellytyksiä. Suljettu neuvottelu, jonka ympärillä liikkuu spekulaatioita taas lisää riskiä siitä, että sopimusta ei ratifioida koskaan.

 

Lue Annin ryhmäpuhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: