— Maria Ohisalo

Köyhyyden vähentäminen on vaihtoehto vaikeinakin aikoina

Useat hallituspoliitikot ovat kertoneet, kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa leikkaaminen on ainoa vaihtoehto.

Hallituksen nyt esittämät talouden sopeutustoimet tulevat pahimmillaan syömään talouskasvua ja uusintamaan 1990-luvun laman sosiaalipoliittiset virheet, joista maksamme edelleen ihmisten pahoinvointina.

Vihreät esitteli 18.8. varjohallitusohjelmansa ja 19.8. vihreän talouden suuntaviivoja. Vastuullisen talouspolitiikan pitää nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin.

Myös Vihreät haluaa saada julkisen talouden tasapainoon ja kuroa umpeen kestävyysvajetta. Tämän tekemiselle on kuitenkin myös muita vaihtoehtoja kuin kurjistaminen: Vihreiden talouden kehyksessä kuluvalle hallituskaudelle esitetään muun muassa seuraavia vaihtoehtoja:

  • koulutussäästöjen ja varhaiskasvatuksen leikkausten perumista korvaamalla nämä ympäristölle haitallisia tukia karsimalla
  • työllisyysasteen nostamista muiden Pohjoismaiden tasolle, mikä onnistuessaan puolittaa leikkaustarpeen
  • yrittäjyyden edellytysten parantamista
  • sosiaaliturvan uudistamista perustulon suuntaan, jolloin yhä useamman olisi mahdollista vastaanottaa työtä ja päästä irti työttömyydestä
  • ansio- ja pääomatuloverotuksen uudistamista tuloerojen kaventamiseksi

Hallituksen esittämien sopeutusten taakkaa on mahdollista jakaa verotuksen kautta myös hyvätuloisille ja kohdennetusti vauraimpaan väestönosaan. Konkreettisesti tämä voitaisiin tehdä luomalla pääomatuloverotukseen uusi porras yli 60 000 euron pääomille. Lisäksi nykyistä solidaarisuusveroa voisi laventaa ja korottaa yhdellä prosenttiyksiköllä noin 72 000 eurosta alkaen nykyisen 90 000 euron rajan sijaan (+49 milj. €). Listaamattomien yritysten maksamien osinkojen verotusta voi kiristää laskemalla huojennusrajoja (+261 milj. €). Samaan aikaan on toteutettava Sipilän hallitusohjelmankin esittämä ansiotulovähennys pieni- ja keskituloisille (-450 milj. €). Myös etuuksien ja eläkkeiden saajien verotusta pitää keventää korottamalla kunnallisveron perusvähennystä (-298 milj. €).

Tämä on vaihtoehto. Tämä on vaihtoehto, jota hallituksen soisi pohtivan. Meillä on varaa käyttää kaksi vaalikautta siihen, että talous saadaan tasapainoon. Aikalisä on välttämätön. Heikoimmassa asemassa olevien kurittamisella kuritamme Suomen talouden hengiltä, Suomen talous ei näillä leikkauksilla parane. Uskaltamalla parantaa heidän asemaansa ja tekemällä laajat tarvittavat rakenteelliset uudistukset Suomi lähtee nousuun. Nousuahan me kaikki haluamme.