— Maria Ohisalo

Kansainvälisen politiikan uusi kunnianhimoinen kieli

Maria Ohisalo

Ryhmä suomalaisia poliitikkoja vierailee vuosittain YK:n yleiskokouksessa. Mukana on edustaja kaikista eduskuntapuolueista sekä suomalaista kansalaisyhteiskuntaa edustava jäsen. Meneillään olevan, järjestyksessään 70. yleiskokouksen keskeisin sisältö on ollut uusista kansainvälisistä kehitystavoitteista päättäminen.

YK:n vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals) linjattiin aikanaan kestämään vuoteen 2015 asti. Tänä syksynä YK:ssa on hyväksytty uudet kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 (Sustainable Development Goals). 

Uutta aiempiin tavoitteisiin nähden on se, että nämä tavoitteet koskevat kaikkia 193 YK:n jäsenvaltiota. Aiemmat vuosituhattavoitteet koskivat kehitysmaita ja lyhyesti sanottuna niissä rikkaat auttoivat köyhiä. Nyt keskiössä on universaaliuden ajatus, köyhyyttä pitää poistaa kaikkialla, laadukasta koulutusta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa vaatia kaikkialla, nälänhätä pitää poistaa, ympäristön tilasta maan päällä ja veden alla pitää huolehtia kaikkialla ja lista jatkuu. Tavoitteita on yhteensä 17, niillä alatavoitteensa ja niillä kaikilla omat indikaattorinsa, joilla tavoitteiden toteutumista mitataan. 

Suomalaisessa poliittisessa uutisoinnissa EU, YK ja muut kansainvälisen politiikan areenat jäävät helposti etäisiksi. Suomi on kuitenkin osa kansainvälistä yhteisöä, muun muassa vahva rauhanvälittäjä ja -turvaajamaa, tunnettu tasa-arvon edistäjä ja koulutuksen mallimaana pidetty. Näissä uusissa kehitystavoitteissa ei ole kyse jostain kaukana tapahtuvasta YK-toiminnasta, vaan meidän kaikkien tulevaisuudesta. Nyt pallo onkin suomalaisilla poliitikoilla kuntatasolta eduskuntaan ja aikaa on vuoteen 2030 asti: tavoitteista jokainen pitää jalkauttaa myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Pääministeri Sipilä, tarjoamme Vihreistä hallitukselle auttavaa kättä Agenda 2030:n jalkauttamisessa. Näiden tavoitteiden taakse tarvitaan kaikki. 

Kehitystavoitteet luovat kansainvälisen politiikan uuden kielen, agendan, joka on kaikille yhteinen. Kunnianhimoista? Kyllä. Mahdotonta. Ei. Jos emme koskaan tule sanoneeksi ääneen, että köyhyys pitää poistaa, emme koskaan tule todella tavoitelleeksi sen poistamista. Jos emme koskaan sano, että rauha on sotaa väkevämpi, emme koskaan tule todella tavoitelleeksi rauhaa. Näinä aikoina kunnianhimoiselle kielelle on tarvetta.