— Matti Perälä

Kunnallisvaaliblogi: Sitä saa mitä tilaa

Uusi Kouvola aloittaa kuuden erilaisen kunnan yhteistyön ajan. Samalla aloitetaan tilaaja- tuottaja mallin soveltaminen. Sekä kuuden hallintokulttuurin yhteen sovittaminen että kunnan toimintojen jakaminen tilaajiin ja tuottajiin ovat järkälemäisiä haasteita.

Tilaajan on tilattava jotain, joka kestää eettisen arvioinnin. Onko tilauksen muoto siis esimerkiksi seuraava: Koska Elimäellä tarvitaan lisää kirjastoaikaa ja Kouvolassa uudet kirjastosalin pöydät niin toimittakaa nyt sassiin Elimäelle lisää henkilökuntaa. Vai miten ja missä portaassa valinnat tapahtuvat? Mikä tässä systeemissä on kaupunginvaltuuston rooli?

Voiko kaupunginvaltuusto sanoa, että lasten kouluasiat ovat nyt niin etusijalla että kulttuurin ja liikenteen on turha haaveilla heti kohta mitään. Tällä hetkellä kuitenkin kaikki tuntuvat puhuvan hyvän yhteistyön perään. Miten tämä tahtotila voidaan muuntaa tilaajan asettamaksi tuotteen kuvaukseksi?

Kaikilla kunnan toimialoilla ei ole kilpailua tuottajien kesken. Kilpailu on muutoinkin jossain tilanteissa keinotekoista. Kunnan vastuun idea asukkaidensa palveluista ei myöskään kaikilta osin tyhjeni kuvaukseksi tuotteista ja vapaasta kilpailusta.

Olennaista on kysyä miten tilaajaporras asettaa toiminnan tavoitteet. Samoin on nyt huolella mietittävä eettisten arvojen roolia kaupunginvaltuuston ja lautakuntien päätöksenteossa. Tavoitteet on voitava asettaa niin että Tuohikotti ja Takamaa saavat pitää asukkaansa.

Tilaaja- tuottajamallin on sopeuduttava paitsi keskusjohtoiseen toimintatapaan myös siihen, että kylien ja korttelien väkeä innostetaan ottamaan vastuuta omasta ympäristöstään.

Matti Perälä

Kirjoittaja on ehdolla Kouvolan kaupunginvaltuustoon ja kyselee nykyisen ja uuteen Kouvolaan liittyvän asuinkuntansa mukaisesti Elimäen tarkoitusta. Ehdokasnumero on 414. Kirjoittaja on 59 -vuotias teologian tohtori. Lähempiä tietoja löytyy sivulta www.vihreatehdokkaat.fi/matti.perala

Kunnallisvaaliblogissa julkaistaan vihreiden ehdokkaiden kirjoituksia.

Jaa sivu: