— Minna Lemettinen

Kansan terveyden puolesta

[img_assist|fid=1317|thumb=1|alt=Vaasan kansan terveyden puolesta|caption=Minnan merkittävä puheenvuoro Vaasan Rewell-Centerissä] Eilen olin Sydänliiton ja Diabetesliiton järjestämässä paneelissa, jossa aiheena oli terveyden edistäminen ja kansansairauksien ehkäisy. Tilaisuus oli Vaasan Rewell-Centerissä ja sen juonsi sisätautien erikoislääkäri Hans Björknäs. Vieraana oli myös KTL:n pääjohtaja Pekka Puska. Panelisteina olivat minun lisäkseni mm. Heimo Hokkanen, Mia-Petra Kumpula-Natri, Anneli Mantila ja Per Löv. Yleisöä paikalla oli pari-kolmekymmentä henkeä satunnaisten ohikulkijoiden lisäksi. Tiedotusvälineitä ei asia näyttänyt erityisesti kiinnostavan. Itsekin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon alalla toimivana pidän terveyden edistämistä erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena. Tilanne on kansanterveydessä itse asiassa samantapainen kuin ilmastokriisissä. Nyt on korkea aika pelastaa mitä pelastettavissa on. Kymmenen seuraavan vuoden sisällä tilanne kärjistyy, kun suuret ikäluokat alkavat tulla vanhuusikään, hoitoalalta eläköityy sankoin joukoin väkeä ja lihavuus ja muut elintapoihin liittyvät ongelmat alkavat niittää satoaan. Jos nyt ei satsata ennaltaehkäisyyn, kun vielä taloudellinen tilanne tällä hetkellä on verraten hyvä, niin kansansairauksiemme tikittävä aikapommi voi räjähtää käsiin ja silloin on liian myöhäistä. Vihreiden terveyspoliittisessa linjapaperissa ehdotetaan, että lakien ja budjettien sekä isojen julkisten hankkeiden osalta otettaisiin käyttöön terveysvaikutusten arviointi samaan tapaan, kuin nyt tehdään ympäristövaikutusten arviointeja. Terveyden edistämiseen käytettävä rahamäärä pitäisi mielestämme kolminkertaistaa. Laman aikana purettiin ennaltaehkäisyyn tähtäävää terveydenhuoltoa kuten esim. neuvolaverkostoa ja kouluterveydenhuoltoa ja siitä on jo nyt aiheutunut moninkertaisesti enemmän kustannuksia kuin silloin säästettiin. Mielestäni ihmisiä pitäisi kannustaa liikuntaan ja terveellisiin ruokatottumuksiin jollakin houkuttelevalla tavalla. Pelkkä valistus ei aina tunnu purevan. Ainakin olisi tehtävä liikunnan harrastaminen jokaiselle mahdolliseksi ja tarjottava vaikkapa ilmaisia kuntosali- tai uimahallilippuja tai maksuttomia jumpparyhmiä. Joidenkin terveellisten elintarvikkeiden, kuten luomukasvisten ja vähärasvaisten ja -suolaisten tuotteiden arvonlisäveron alentaminen voisi olla harkitsemisen arvoinen keino ohjata ihmisten ruokavalintoja, vaikka muuten en kannatakaan ruoan arvonlisäveron alentamista. Terveyserot erilaisten sosiaalisten ihmisryhmien välillä Suomessa ovat kasvamassa. Ne, joilla muutenkin menee hyvin jaksavat huolehtia myös terveydestään paremmin. Olisi hyvin tärkeää, että vähemmän hyväosaisetkin saataisiin innostumaan hyvän olon lisäämisestä liikunnan ja terveellisen ruoan avulla. Perusterveydenhuollon resursseja on myös lisättävä, jotta ongelmiin voitaisiin tarttua ajoissa. Eräs kasvava kansantauti ovat mielenterveysongelmat. Yhä useampi suomalainen jää ennenaikaiselle eläkkeelle tästä syystä. Työelämän oravanpyörää olisi hyvä hidastaa, ettei liian moni putoa vauhdista. Myös työsuhteiden epävarmuus ja pätkätyöt ovat omiaan lisäämään turvattomuutta ja uuvuttamaan ihmisiä. Perustulo toisi edes jonkinlaista apua näihin ja tekisi mahdolliseksi hengähdystaukojen ottamisen tarvittaessa.
Jaa sivu: