— Minna Lemettinen

Kuka ajaa eläinten etuja?

Kirjoitin juuri mielipidekirjoituksen Pohjalaiseen. Se kuuluu näin: Näissä vaaleissa on toistaiseksi puhuttu hyvin vähän eläinten oloista ja eläinsuojelusta. Se on sääli, sillä eduskunnalla on tässäkin asiassa hyvin ratkaiseva rooli. Eläimillä ei ole äänioikeutta eivätkä ne ole vaalikelpoisia, joten tarvitaan sellaisia äänestäjiä ja ehdokkaita, jotka puolustavat heikompiaan. Vaikka Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on verrattain hyvä, on täälläkin eläintenpidossa taloudellisilla tekijöillä usein suurempi painoarvo, kuin eläinten tarpeilla. Lain noudattamisen valvontaan tarvittaisiin myös lisää resursseja. Vihreiden arvoihin kuuluu eläinten eettinen kohtelu ja periaateohjelmassamme vaadimme sellaista eläintenpitoa, joka perustuu kunkin eläimen lajityypilliseen käyttäytymiseen. Useissa vihreiden kannanotoissa on myös hyvin konkreettisia ehdotuksia tai vaatimuksia eläinten kohtelun parantamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi eläinasiavaltuutetun viran perustaminen ja eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistäminen sekä eläinperäisiin tuotteisiin vaadittu pakollinen merkintä siitä, millaisissa eläintenpito-olosuhteissa ne on tuotettu. Jos eläinten inhimillinen kohtelu on Sinulle tärkeää, äänestä siis vihreitä.
Jaa sivu: