— Minna Lemettinen

Ympäristöteknologia työllistää

Tein vielä yhden mielipidekirjoituksen: Ilmastonmuutos on suurin tällä hetkellä ympäristöömme kohdistuva uhka. Sen taloudellistenkin vaikutusten on arvioitu mm. säähän liittyvien ääri-ilmiöiden kuten tulvien ja myrskyjen ja toisaalta kuivuuden sekä näitä seuraavien pakolaisuuden ja konfliktien johdosta paisuvan huikeiksi, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Samaan aikaan ympäristöön liittyvässä teknologiassa, on maailmalla meneillään ennennäkemätön buumi. Esimerkiksi uusiutuvan energian ja erilaisten energiaa säästävien teknologioiden kauppa, kasvaa kohisten. Niiden työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Brittiläinen taloustieteilijä Nicholas Stern on arvioinut, että vähäpäästöisten teknologioiden kehittäminen kasvattaa työpaikkoja maailmassa nykyisestä n. 1,7 miljoonasta 25 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Tässä piilee Suomen ja Pohjanmaan kannalta melkoisia mahdollisuuksia. Meillä on jo nyt näiden alojen osaamista ja kasvuhakuisia vientiyrityksiä. Jos Suomessa ymmärrettäisiin panostaa näiden alojen kasvuedellytysten parantamiseen, voisimme hyvinkin saada osamme niiden työllisyysvaikutuksista. Sitran ympäristöohjelman ohjelmajohtaja Jukka Noposen mukaan tarvitaan ennen kaikkea toimivien kotimarkkinoiden kehittämistä, osaamista ja verkottumista sekä ympäristöosaamisen tunnettuuden lisäämistä. Valitettavasti nykyisen hallituksen teot eivät ole näitä tukeneet. Ydinvoimavalinta on päinvastoin jarruttanut kehitystä ja esimerkiksi syöttötariffit olisi ollut viisaampaa kohdistaa bioenergiaan kuin turpeeseen. Nyt on korkea aika muuttaa suuntaa ja panostaa työllisyyden ja ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin.
Jaa sivu: