— Moisio Elina

Avoimuutta osuuskaupan vaalirahoituksiin.

Vaalirahoituskeskustelu on nostanut esiin väitteitä, että S-ryhmän taloudellinen menestys perustuisi siihen, että edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa toimii aktiivipoliitikkoja kunnallisista ja valtakunnallisista luottamustehtävistä. Samoin epäilyjä on kohdistunut onnistuneeseen liikepaikkojen hankintaan. Nämä epäilyt on selvitettävä pikimiten.

HOK Elannon vihreä ryhmä on vaatinut toimitusjohtajalta selvitystä tavoista, joilla osuuskauppa on tähän asti tukenut tai rahoittanut poliittisten ryhmien toimintaa ja yksittäisten vaaliehdokkaitten kampanjointia.

Asia on niin vakava, että siitä on syyt käydä osuuskaupassa keskustelu. Samalla pitää sopia ne periaatteet, joita voidaan pitää hyväksyttävinä. Tämän jälkeen periaatteet pitää julkistaa. Vihreä ryhmä odottaa vastausta avoimeen kirjeeseensä.

Elina Moisio
HOK Elannon edustajiston vihreän ryhmän puheenjohtajistosta

Jaa sivu: