— Ojansuu Kirsi

Budjettirumban tulos

Pääsimme eilen hallituspuolueiden kesken sopuun 46 miljoonan euron lisäyksistä ensi vuoden talousarvioon. Neuvottelut olivat intensiiviset ja mielenkiintoiset. Viimeisin vääntö eilen hetkeksi kuumeni, muuten kaiken kaikkiaan tunnelma oli reilu. Onnistuimme lisäämään budjettiin varoja moniin Vihreille tärkeisiin kohteisiin. Talousarvioon tuli lisäyksiä mm. ympäristönsuojeluun, joukkoliikennetukeen, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä koulutukseen.

Budjettilisäyksissä on vahvasti esillä ympäristöpainotukset. Ympäristöjärjestöjen tuet palautettin takaisin talousarvioon tämän vuoden mukaiselle tasolle. Vesihuolto- ja ympäristötöihin lisättiin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Näillä varoilla voidaan vaikuttaa mm. vesihuollon järjestämiseen maaseudulla ja haja-asutusalueilla, millä on vaikutusta rehevöitymisen ehkäisyyn. Lisäyksiä tuli myös Suomen ympäristökeskukselle ympäristötutkimukseen ja Motivalle energianeuvontaan. Nämä kaikki edistävät hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen torjuntaa, joka on meille Vihreille keskeisimpiä tavoitteita.

Sinänsä edistyksellisen päästöihin perustuvan autoverouudistuksen vaarana on, että autoilu lisääntyy ja näin joukkoliikenteen edellytykset heikkenisivät. Tämän vuoksi taistelimme joukkoliikennetukeen kolmen miljoonan euron korotuksen.

Vuodesta 2000 lähtien lasten- ja nuortenpsykiatrian rahoitusvajetta on pyritty kuromaan umpeen eduskunnassa vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tämä on ollut kestämätöntä psykiatristen palveluiden pitkäjänteiselle kehittämiselle. Siksi on viisaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, että ministeriö ottaa tästä kehittämistyöstä vastuun ja korvamerkitsee tähän varat omasta budjetistaan. Neuvotteiluissa päätettiin osoittaa ministeriön budjetissa olevista kehittämisrahoista 4 miljoonaa euroa lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluihin. Lasten oikeuspsykiatrisen tutkimustoiminnan jatkuvuus turvataan yhden miljoonan lisämäärärahalla.

Sivistys- ja tiedejaoston alalla lisäykset olivat kaikkein suurimmat tästä potista. Yliopistojen rahoitusta lisättiin viidellä miljoonalla eurolla. Lisäksi varoja osoitettiin harjoittelukouluille ja opettajankoulutuslaitoksille, homekouluille sekä yliopistokeskuksille ja ammattikorkeakouluille. Kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokkaiden ja uhkaavasti rapistuvien Hämeen ja Olavinlinnan sekä Tamminiemen korjauksia tuetaan 1,5 miljoonalla eurolla.

Meille erittäin tärkeä lisäys oli myös siviilikriisinhallintaan osoitetut varat. Vihreät ovat aina kunnioittaneet myös kuluttajajärjestöjen ruohonjuuritason työtä, jota tuetaan nyt 150 000 eurolla.

Tämä on sinivihreän hallituksen ensimmäinen budjetti ja Vihreiden kädenjälki näkyy siinä.

Jaa sivu: