— Ojansuu Kirsi

Ympäristö ja lapsiperheiden asema kehyskeskustelussa

Tänään eduskuntaa puhuttivat valtiontaloutta tulevina vuosina ohjaavat kehykset eli ne puitteet, joissa taloutta harjoitetaan. Viime viikkojen neuvotteluissa Vihreät puolustivat Etelä-Suomen metsien suojeluun tarvittavaa rahoitusta.

Harva tietää, että  eteläisen Suomen metsistä on suojeltu vain 2 % ja että metsälajiston monimuotoisuus on vakavasti uhattuna. Yleinen käsitys suojellun metsän runsaasta määrästä on pahasti virheellinen. Tulevina vuosina Venäjän puutullien toteutuminen lisää kotimaisia hakkuita entisestään, joten myös metsien suojelun tulisi lisääntyä.

Kuuntelin kumppaneiden ryhmäpuheenvuoroja korvat höröllään. Miten viime viikkojen vihertymiset näkyvät budjettikehysten arvioinnissa?

Hallituskumppanimme mainitsivat Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman rahoituksen omissa ryhmäpuheissaan. Hallitus varasi ohjelman toteutukseen 181 miljoonaa euroa, mikä on vain vajaa puolet siitä, mitä oikeasti tarvittaisiin. Tämä ei riitä pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Valitettavasti muut hallituspuolueet eivät näe metsien monimuotoisuuden itseisarvoa ja sitä, että tulevillakin sukupolvilla on oikeus nauttia luonnonmukaisista metsistä.

Oppositiopuolueet arvostelivat hallituksen toimintaa ja kehyspäätöstä laajalti, mutta eivät ryhmien puheenvuoroissa maininneet sanallakaan METSO-ohjelmaa!

Vasemmisto-oppositio vaati ryhmäpuheenvuoroissaan energiayhtiöiden ns. windfall-voittojen verottamista. Tämä on Vihreiden jo viime vaalikaudella esittämä tavoite. Nyt demarit ovat ottaneet esityksemme omaksemme, mutta kritiikki ontuu pahasti. Edellisessä hallituksessa valtionvarainministerin salkku oli demareilla, mutta tuolloin asia ei edennyt mitenkään.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että raideliikenteen kehittäminen on noussut tärkeäksi myös muille puolueille. On kuitenkin muistettava, että nykyinen hallitus on tehnyt historiallisen päätöksen. Nyt hallitus osoittaa ensimmäistä kertaa yhtä paljon varoja niin raideliikenteeseen kuin teidenkin kehittämiseen.

Viime aikoina lähes kaikki puolueet ovat julistautuneet ympäristön ystäviksi. Tämänpäiväinen keskustelu osoittaa hyvin sen, että vihreys on ajattelussa vasta satunnaisesti - ei systemaattisesti.

Oppositio esitti keskustelussa myös vahvan huolen lapsiperheiden asemasta ja selviytymisestä tulevaisuudessa. Jaamme tämän huolen, mikä näkyikin maksu-uudistuksesta päätettäessä. Maksukattoon ei tehty inflaatiokorotusta ja päivähoidon maksuja määritettäessä perheiden koko ja erilaisuus huomioidaan jatkossa paremmin. Päivähoidon nollamaksuluokka säilyi Vihreiden vaatimuksesta.

Jaa sivu: