— Ojansuu Kirsi

Vihreitä saavutuksia eduskunnan budjettineuvotteluissa

Hallituspuolueiden väliset neuvottelut budjetin lisäyksistä vuodelle 2009 saatiin päätökseen tiistaina iltapäivällä. Kävimme neuvottelut jo tutuksi tulleen nelikon kanssa. Muiden puolueiden edustajat olivat Hannes Manninen Keskustasta, Jari Koskinen Kokoomuksesta ja Christina Gestrin RKP:sta.

Lisäysten painopisteenä oli heikentyneen taloustilanteen vuoksi työllistävät ja elvyttävät toimet. 70 miljoonan kokonaispotista suurin osa ohjattiin liikennehankkeisiin. Vaikka neuvottelut olivatkin haasteelliset, niin Vihreiden tavoitteista toteutui moni.

Aiheellisesti mielenterveys- ja ennaltaehkäisevätyö olivat suurena huolenaiheenamme. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin osoitettiin lisärahaa 1,8 miljoonan euroa. Lapsiperheiden kotipalveluihin osoitettiin 1,4 miljoonaa euroa. Laman aikana lapsiperheiden kotipalvelut ajettiin useimmissa kunnissa kokonaan alas. Nyt vihdoin ymmärretään tämän työn ennaltaehkäisevä merkitys. Ongelmiin tulee tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Monelle lapsiperheelle pienelläkin avulla on suuri merkitys arjesta selviytymiseen.

Lasten ja nuorten lisäksi aikuisten mielenterveydestä on pidettävä huolta. Perheiden hyvinvointiin vanhempien mielenterveydellä on suuri vaikutus. Psykoterapiaan tarkoitetut Kelan harkinnanvaraiset kuntoutusrahat loppuvat kesken vuosittain, ja osa hoitoa tarvitsevista ei sen vuoksi pääse tarpeensa mukaiseen hoitoon.

Nyt taisteltu 500 000 euron lisäys harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on tilanteeseen ensiapua, mutta kuitenkin riittämätöntä. Tulevina vuosina määräraha on saatava merkittävästi korkeammalle tasolle. Pitkällä tähtäimellä kuntoutuspsykoterapia on saatava lakisääteiseksi, jotta ihmisten hoitoon pääsy ei ole kiinni määrärahojen riittävyydestä tai ihmisen asuinpaikasta.

Lisäyksiä tehtiin myös opetusministeriön rahoihin. Yliopistojen perusrahoitukseen lisättiin 3 miljoonaa euroa ja opettajankoulutuslaitosten yhteydessä toimiville harjoittelukouluille 2 miljoonaa.

Taiteen tukemista Vihreät ovat pitäneet merkityksellisenä. Tilanteessa, jossa taloustilanne heikkenee, on erityisen tärkeää pitää yllä henkistä hyvinvointia. Etenkin aineellisen hyvinvoinnin tiukentuessa, tulee yhteisön ilmapiirin säilyä kannustavana ja inspiroivana. Alueellisille taidetoimikunnille osoitettiinkin 250 000 euroa. Myös lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita kehittävälle Taikalamppu -verkostolle osoitettiin 100 000 euroa. Tämä mahdollistaa kulttuuripalvelujen tarjoamisen lapsille varallisuudesta riippumatta.

Budjetin lisäyksissä kiinnitettiin huomiota myös maahanmuuttajien kotouttamiseen. Merkittävimmillä maahanmuuttoalueilla toteutettavaan pilottihankkeeseen osoitettiin miljoona euroa. Lisäksi vapaan sivistystyön palveluissa maahanmuuttajien opintosetelijärjestelmään annettiin lisää rahaa.

Ympäristönsuojelun rahoituksen varmistaminen on Vihreiden perustavoite. Ympäristö- ja vesihuoltotöihin lisättiinkin 8 miljoonaa euroa. Näillä rahoilla toteutetaan mm. Itämeren suojelun kannalta tärkeitä hankkeita kuten haja-asutuksen jätevesihuoltoa. Energianeuvontaan osoitettiin 500 000 euroa ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta nostettiin hieman.

Joukkoliikennerahat nostettiin takaisin viime vuoden tasolle. 3 miljoonan euron lisäyksellä turvataan linja-autoliikenteen palvelutason säilyminen ennallaan.  Korostimme hallituksen ilmastotavoitteita ja saimme sillä perusradanpitoon 13,75 miljoonaa euroa.

Summa summarum: Lopputulos oli parempi, mitä uskalsin odottaa.

 

Kirsi Ojansuu, Vihreiden neuvottelija eduskunnan budjettineuvotteluissa

Jaa sivu: