— Ojansuu Kirsi

Jätteet verolla materiaksi

Jätteen verotusta pohtinut työryhmä on jättänyt valtiovarainministeriölle muistionsa. Siinä sanotaan "ei" jäteveron laajentamiselle, "ei" jäteveron porrastukselle ja "ei" jätteenpolton verotukselle.

Nykyään jäteveroa maksetaan kunnalliselle kaatopaikalle vietävästä jätteestä, mutta teollisuuden omat kaatopaikat ovat verotuksen ulkopuolella. Jätevero ei myöskään riipu siitä, miten jäte hyödynnetään.

Suomen jätevero on lisäksi suhteellisen alhainen verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin. Jäteveron ympäristöohjaavuutta voidaan siten pitää heikkona.

Työryhmän tuli selvittää, millainen veromalli tukisi jätteen ohjaukselle asetettuja tavoitteita. Voimassa olevan ajattelun mukaan jätteiden hyödyntämisessä on pyrittävä seuraavaan järjestykseen: ensin on tavoiteltava jätteiden vähentämistä, sitten jätteen käsittelyä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten ja näiden jälkeen hyödynnettävä jätteissä oleva energia.

Työryhmä esittää kunnallisen jäteveron asteittaista korotusta. Toimi on liian vaatimaton jos tavoitteena on, että yhä suurempi osa jätteestä muuntuisi uudelleen hyödynnettäväksi materiaksi. Tämä onnistuu vain kattavalla verotuksella, jossa verotetaan kovemmin hyödyntämisen kanssa kilpailevia vaihtoehtoja eli jätteen viemistä kaatopaikalle tai jätteen polttamista.

Niin kauan kun jätteen vieminen kaatopaikalle on suhteellisen edullista ja sekajätteen poltto verotonta, jätekasat eivät muunnu materiavirroiksi, joiden käyttö vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. 

Työryhmän mietintö

Ympäristöministeriön kanta
Jaa sivu: