— Ojansuu Kirsi

Rohkeutta verokeskusteluun!

Kerrankin virkamiestyöryhmän esitys, joka oli rohkea, ennakkoluuloton ja raikas!

Eilen alivaltiosihteeri Martti Hetemäen vetämä verotyöryhmä esitteli ensimmäistä kertaa alustavia linjauksiaan. Lähtökohtana on ollut, että talouskriisi ja väestön ikääntyminen luovat paineita julkisen talouden kestävyydelle, globalisaation myötä kansainvälinen verokilpailu tiukkenee ja ilmastonmuutoksen torjunta pakottaa ekologisen kestävyyden huomioimiseen.

Me Vihreät olemme samaa mieltä. Näiden kolmen suuren haasteen ratkaisemisessa on huolehdittava oikeudenmukaisuudesta. Tämä edellyttää sekä verotuksen progressiivisuutta että laajapohjaisuutta. Ne ryhmät, joilla on enemmän tuloja, voivat myös maksaa veroja enemmän. Samoin ympäristölle haitallisista kuluttamista on oikeutettua verottaa ympäristö- ja energiaveroin. Laaja veropohja on edellytys hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi.

Pääomatulojen verottaminen kevyemmin kuin palkkatulojen on epäoikeudenmukaista, kuten myös palkkatulojen nostaminen pääomatuloina. Tähän on oikeutettua puuttua.

Me tuemme myös kiinteistöveron nostoa. Suomessa kiinteistöveron taso on hyvin alhainen verrattuna muihin EU-maihin. Tähän on mm. OECD kiinnittänyt useasti huomiota. Kunnille kiinteistövero on varma ja luotettava tulo. Kiinteistövero kohdistuu niihin, joilla on omaisuutta ja mitä arvokkaampi kiinteistö, sitä suurempi vero. Niin sanotun "mummon mökki" -ongelman ratkaisuna voisi olla esimerkiksi se, että vero perittäisiin perillisiltä perinnönjaon yhteydessä.

Hetemäen työryhmä on käynyt läpi myös eri verovähennysten kokonaisvaikutusta. Monet näistä vähennyksistä ovat sellaisia, joilla voi olla suurikin merkitys yksittäisten ihmisten ja perheiden talouteen. Vähennykset ovat kuitenkin syntyneet vuosien varrella yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi ja näin verotuksesta on muodostunut epäyhtenäinen ja erittäin kallis tilkkutäkki. Vähennysten kautta valtio menettää vuodessa lähes 10 miljardia euroa, mikä on sama summa, millä velkaannumme tänä vuonna.

Mielestäni on hyvä, että tässä kokonaistarkastelussa käydään läpi myös verovähennykset ja niiden laajemmat vaikutukset. Nyt huomion keskipisteessä ovat olleet henkilöverotuksessa tehtävät vähennykset, mutta yhtä tarkkaan kannattaa katsoa myös yritysten verotuet ja erilaiset kevennykset.

Kuumin peruna tässä verokeskustelussa tuntuu olevan asuntolainan korkojen verovähennysoikeus. Omistusasumista tuetaan Suomessa montaa kautta. Korkotuen lisäksi myös oman asunnon myynti on vapautettu veroista.

Mielestäni on syytä perusteellisesti selvittää, että olisiko verovähennysoikeuden poistamisella asuntojen hintoja alentava vaikutus. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla, että korkojen verovähennysoikeus jonkin siirtymäajan jälkeen poistettaisiin uusista lainoista.

Ainakin minulla on valmiutta käydä avoimesti läpi vähennykset ilman, että pidän jotakin saavutettuna etuna johon ei saa koskea. Ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään, on syytä perusteellisesti analysoida vähennysten hyödyt ja haitat, niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle.

Jaa sivu: