— Ojansuu Kirsi

Kannustimia asumisen energiatehokkuuteen

Päästökaupalla vaikutetaan haitallisia päästöjä aiheuttaviin energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksiin. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kuitenkin keskeistä saada vähennettyä päästöjä myös niillä alueilla, joilla ei käydä päästökauppaa, kuten liikenteessä ja asumisessa

Liikennepolitiikassa on edetty oikeaan suuntaan. Autoveron porrastamisella päästöjen mukaan on kannustettu vähemmän saastuttavien autojen hankintaan. Tässä ollaan oikealla tiellä.. Autoilun vähentämisen keinoja ovat mm. joukkoliikenteen kehittäminen, ruuhkamaksut ja polttoainevero.

Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta 40 % ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 30 %. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisissa asunnoissa asumme ja toisaalta kuinka asumisessa käytämme energiaa. Tarvitaan siis kannusteita tehdä kiinteistöistä mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia. Lisäksi tulee kannustaa energiansäästöön arjen valinnoilla.

Ministeri Vapaavuoren asettama työryhmä on tänään esitellyt mahdollisuuksia, jolla kiinteistöveroa porrastettaisiin energiatehokkuuden mukaan.

Työryhmän loppupäätelmiin voi olla tyytyväinen. Niiden mukaan kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella on teknisesti mahdollista ja veron porrastamiseen on useita vaihtoehtoja.

Kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden mukaan tekee vähän energiaa kuluttavien kiinteistöjen rakentamisesta taloudellisesti mielekästä. Se myös kannustaa peruskorjaamaan vanhaa rakennuskantaa mahdollisimman energiatehokkaaksi.

Suomessa kiinteistöveron osuus verotuksessa on muihin OECD-maihin verrattuna alhainen. Veropohjaa laajennettaessa kiinteistöveron osuus tulee jatkossa kasvamaan. Vihreät ovat kannattaneet kiinteistöverotuksen nostamista. Kiinteistöverotuksen sitominen energiatehokkuuteen tekee siitä myös ekologisesti perustellun.

Toivon, että työryhmän loppuraportti lähtee nopeasti lausuntokierrokselle. Olisi tärkeää, että asiaa viedään määrätietoisesti eteenpäin, jotta päätöksiä asiasta voitaisiin tehdä ensi vuoden aikana.

Ylen uutinen aiheesta

Jaa sivu: