— Ojansuu Kirsi

Takuueläke on tärkeä askel perusturvan vahvistamisessa

Ministeri Hyssälä on tuomassa valtioneuvoston käsittelyyn lakiehdotuksen takuueläkkeestä. Tämä on ollut vihreiden tavoitteena jo pitkään. Näin parannetaan niiden asemaa, joiden eläkkeet ovat kaikkein pienimpiä.

Takuueläkkeen ideana on auttaa niitä eläkkeensaajia, joiden eläkkeet ovat niin pieniä, että se ei riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Tässä tapauksessa olisi mahdollisuus takuueläkkeeseen, joka täydentäisi muita eläkkeitä. Käytännössä takuueläkkeen saajia tulevat olemaan ne henkilöt, joiden vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke tai työttömyyseläke jäävät yhteensä alle takuueläkkeen tason.

Lähes kaikki takuueläkkeen saajista tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät ole koskaan pystyneet tekemään elämässään ansiotyötä. Takuueläke kohdentuukin siksi erityisesti kehitysvammaisille ja mielenterveyden vuoksi työelämän ulkopuolelle jääneille. Hyvinvointiyhteiskunnan velvollisuus on huolehtia myös heille kohtuullinen toimeentulo.

Vihreiden mielestä perusturvan jälkeenjääneisyys on sosiaaliturvamme suurimpia puutteita. Perusturvan parantaminen torjuu köyhyyttä kaikkein tehokkaimmin. Takuueläkkeen käyttöönotto on tässä hyvä askel oikeaan suuntaan. Tämä hallitus on nostanut muidenkin pienimpien etuuksien tasoa reilusti.

Perusturvan vahvistamisessa seuraavaksi tulisi siirtää toimeentulotuen perusosan maksaminen Kelan vastuulle. Vihreiden mukaan Tämä helpottaisi pienituloisimpien asemaa, sillä Kela maksaisi toimeentulotuen perusosan automaattisesti muiden etuuksien hakemiseen annettujen tietojen pohjalta. Tämä takaisi tuen myös niille, jotka eivät osaa tai halua sitä hakea sekä vähentäisi paljon byrokratiaa.

Jaa sivu: