— Ojansuu Kirsi

Oikeus psykoterapiaan parantuu

Hallitus päätti tänään KELA:n kuntoutuspsykoterapian lakisääteistämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kuntoutuspsykoterapiaa tarvitsevalla on oikeus päästä tarvitsemaansa hoitoon läpi vuoden. Tähän asti ongelmana on ollut, että KELA:n määrärahojen loppuminen syksyllä on voinut estää terapiaan pääsyn.

Olen erittäin tyytyväinen, että hallitus korjaa tämän suuren epäkohdan. Olen pitkään tehnyt työtä sen eteen, että mielenterveydenongelmista kärsiviä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti muiden potilaiden kanssa. Mielenterveydenongelmiin ei ole suhtauduttu sairauksina muiden joukossa. Niitä on vähätelty, hävetty ja piiloteltu. Kuntoutuspsykoterapian lakisääteistäminen on yksi tärkeä askel eteenpäin potilaiden oikeusturvassa.

Mielenterveyden häiriöiden hoidossa on pyritty valitettavan usein halpoihin "pikaratkaisuihin", joka on käytännössä tarkoittanut pelkkien lääkkeiden antamista. Pelkkä mielialalääkitys lähestyy heitteillejättöä eikä auta varsinaisen ongelman hoitamisessa. Hyvä hoito on kokonaisvaltaista kuntoutusta, johon kuuluu myös psykoterapia. Tätä tukevat myös tieteelliset tutkimukset. Esimerkiksi työterveyslaitos on julkaissut tutkimuksia, joiden mukaan masennuksen hoitaminen psykoterapialla vähentää sairauspoissaoloja merkittävästi.

Suomessa mielenterveyshoidon painopistettä on siirretty ja tullaan siirtämään jatkossa edelleen laitoshoidosta avopuolelle. Tässä tilanteessa on oleellista, että hoitojärjestelmä toimii hyvin ja saumattomasti. Jokaisen on saatava tarvitsemansa apu. Kuntoutuspsykoterapian saamisessa on aiemmin ollut liikaa sattumanvaraisuutta ja jopa perustuslain vastaisuutta, sillä Kelan määrärahat ovat olleet riittämättömiä ja moni terapiaa tarvitseva on jäänyt avun ulkopuolelle.

Yksi huoli minulla kuitenkin tähän päätökseen liittyy. Ei saa käydä niin, että kuntoutuspsykoterapian kriteereitä lähdetään tiukentamaan. Tulen seuraamaan tätä tarkasti.

Mielenterveydenongelmista on tullut suomalaisten kansantauti. 700 000 suomalaista käyttää jotain psyykeen lääkkeitä ja mielenterveydenongelmat ovat suurin yksittäinen syy varhaisille työkyvyttömyyseläkkeille. Mielenterveydenongelmat ovat aina inhimillisesti traagisia, mutta sen lisäksi niiden kansataloudellinen vaikutus on merkittävä.

Nykyinen elämäntapa on stressaavaa ja monelta puuttuvat luonnolliset tukiverkostot. Tämän vuoksi meidän poliitikkojen velvollisuus on huolehtia, että apua tarvitseville on hoitoa tarjolla. Tämä edellyttää herkkyyttä ja tarkkaavaisuutta. Heikoimmassa asemassa olevien palveluista on huolehdittava eikä heitteillejättöä saa tapahtua.

Jaa sivu: