— Ojansuu Kirsi

Taito- ja taideaineita vahvistettava esitettyä enemmän

Taito- ja taideaineiden vahvistamisella saataisiin monipuolistettua peruskoulun liian tieto- ja teoriapainotteiseksi koettua opetusta. Teoriapainotteisuuden vähentäminen parantaisi monella kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota – erityisesti niillä oppilailla, jotka oppivat parhaiten tekemällä.

Peruskoulun tuntijakoa uudistetaan. Yksi työn keskeisistä tavoitteista on ollut juuri taito- ja taideaineiden vahvistaminen valinnaisuutta lisäämällä. Tämä hallitusohjelmaankin kirjattu tavoite on saanut kannatusta yli puoluerajojen. Se ei kuitenkaan toteudu ainakaan vielä asiaa valmistelleen työryhmän esityksessä. Vihreiden mielestä taito- ja taideaineita on vahvistettava nyt esitettyä enemmän.

Esityksessä tuntijakoon lisätään valinnaisuutta, mutta tunnit sidotaan samalla kuuteen oppiainekokonaisuuteen. Taito- ja taideaineiden käytettävissä oleva viikkotuntimäärä kasvaa 2 tunnilla ja terveystiedosta otetulla yhdellä tunnilla, mutta muissa taito- ja taideaineissa kuin liikunnassa valittavissa oleva tuntimäärä käytännössä supistuu.

Jotta taito- ja taideaineiden asema todella vahvistuisi, niihin käytettävissä olevia vuosiviikkotunteja on lisättävä. Lisäksi valinnaisten tuntien tulisi olla valittavissa yli oppiaineryhmien ainakin yhteiskunnallisissa aineissa, taideaineissa sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä oppiaineissa.

Koulupudokkuuden vähentämiseksi oppilaalla tulisi olla myös mahdollisuus vähentää halutessaan opetuksen pulpettimaisuutta ja painottaa yläkoulussa opintojaan esimerkiksi käsityöhön, kotitalouteen tai taideaineisiin. Työryhmän ehdotus ei kuitenkaan mahdollista tällaisen painotuksen tekemistä.

Eduskuntaryhmän koko lausunto verkossa >

Jaa sivu: