— Ojansuu Kirsi

Vastuuton kokonaisesitys

Hetemäki raportoi tänään veroryhmän pitkän pohdinnan tulokset. Häkellyttävintä on, että esitys on kokonaisuudessaan kustannusneutraali. Veroja siis ehdotetaan kerättäväksi lisää saman verran kuin niitä ehdotetaan laskettavaksi. Ilman dynaamisia vaikutuksia verotuottojen lisäys valtion kassaan on nolla euroa.

Valtiovarainministeriö on toistuvasti viestinyt, että valtion on kurottava umpeen menojen ja tulojen välissä ammottava aukko. Tämän tavoitteen me Vihreätkin jaamme, sillä pitkällä aikavälillä menojen ja tulojen on oltava samalla tasolla. Edessä on kuuden miljardin aukon kurominen umpeen.

Jos veronkorotukset jättää keinovalikoimasta pois, on selvää, että paine perusturvan ja peruspalveluiden leikkaamiseen kasvaa. Kuuden miljardin aukkoa ei saada yhdessä vaalikaudessa paikattua pelkästään kasvulla ja rakenteellisilla uudistuksilla. Siksi en voi pitää esitystä vastuullisena kokonaisuutena, päinvastoin.

Paitsi, että esitys lisää painetta menoleikkauksiin, se myös suosii suurituloisia (ylintä tulokymmenystä lukuun ottamatta). Näin se heikentää pienituloisten asemaa kahta kautta: ensin verojen ja sitten vielä leikkausten kautta. Tämä ei ole oikein eikä istu tähän aikaan. Viime päivinä on hyvin raportoitu sitä, kuinka tuloerot ovat hallituksen tekemistä tulonsiirroista huolimatta kasvaneet. 

Hyvää esityksessä on se, että se jatkaa Vihreää verouudistusta ja esittää mm. windfall-veron käyttöönottoa sekä korotuksia liikenne- ja lämmityspolttoaineisiin.

Jotta esitys olisi ollut tulonjaon näkökulmasta oikeudenmukainen, siihen olisi pitänyt sisällyttää energiaverojen ja muiden välillisten verojen kompensointi pienituloisille. Nyt näin ei ole.

Asuntolainojen korkovähennyksistä ryhmä on tehnyt harkinnanarvoisen esityksen, jossa vähennys poistuu erittäin hitaasti viiden vaalikauden aikana. Henkilökohtaisesti olisin tähän valmis.

Verotyöryhmän jo aiemmin tekemä esitys yhteisöveron neljän prosenttiyksikön laskusta on liian rankka. Osana osinkoverotuksen kiristystä yhteisöveroa voidaan maltillisesti laskea, mutta Suomesta ei pidä tehdä aggressiivista verokilpailijaa, joka luo painetta veronalennuksiin myös muissa maissa. 

Ministeri Katainen toivoi tiedotustilaisuudessa, että jokainen puolue tekisi oman kokonaisesityksen seuraavan vaalikauden verolinjauksiksi. Tähän on helppo yhtyä.

Vihreät julkistivat omat linjauksensa marraskuussa. Niissä lähdetään siitä, että eri veroja kasvatetaan yhteensä 2,8 miljardilla eurolla samalla, kun mm. pienituloisten veroja kevennetään 800 miljoonalla. Näin korotukset vahvistavat julkista taloutta 2 miljardilla eurolla. Valitsimme siis verojen korotukset palveluiden leikkausten sijaan.

Vihreät verolinjaukset seuraavalle vaalikaudelle:

http://www.vihreat.fi/node/5849

Kirjoittaja on vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen.

Jaa sivu: